Działalność Gospodarcza, Akt o Usługach Cyfrowych, sklepy internetowe, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065, jednolity rynek usług cyfrowych, Platforma Internetowa, Odbiorca Usługi, usługa pośrednia, hosting, moderowanie treści, nielegalne treści, użytkownicy internetowi, obowiązki właścicieli sklepów internetowych, punkt kontaktowy, warunki korzystania z usług, zgłaszanie skarg, odpowiedzialność prawna, mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bardzo duża platforma internetowa, obowiązywanie prawa

Digital Services Act and the operation of online stores

Digital Services Act and the operation of online stores Did you know that as of February 17, 2024, new regulations on the operation of online stores will apply throughout the European Union? This is what we tell biznesprawnik.pl about these changes in our latest article “Economic Activity of the Digital Services Act and the operation […]
Read More
Umowa rzekomego pełnomocnika, Działalność Gospodarcza, Umowa, Pełnomocnik, Potwierdzenie Umowy, Zakres Umocowania, Sankcja Bezskuteczności, Charakter Prawny, Forma Oświadczenia, Termin do Potwierdzenia, Skutki Prawne, Moc Wsteczna, Orzecznictwo, Doktryna, Nieważność Umowy, Nieistnienie Czynności, Art, 103 Kodeksu Cywilnego

Is the contract made by the alleged attorney valid?

Is the contract made by the alleged attorney valid? On biznesprawnik.pl, our legal blog, a new article on the validity of contracts entered into by alleged attorneys appeared. The article, written by barrister Damian Nowicki, a member of our Team, takes a closer look at an issue that often arises in legal transactions. Agreements entered […]
Read More
Ważne zmiany w procedurze cywilnej, kryterium kwotowe, właściwość rzeczowa, sądy powszechne, pełnomocnik do doręczeń, pisma sądowe, pełnomocnicy, pisma procesowe, oświadczenia, twierdzenia, wnioski, poprawka do doręczenia komorniczego, skuteczność, efektywność, kontrowersje, regulacja, działanie, blog prawniczy

Important changes in civil procedure

Important changes in civil procedure We are pleased to announce that a new article has appeared on our legal blog biznesprawnik.pl, in which we discuss important changes introduced by the amendment to civil procedure entitled: “Important changes in civil procedure”. It is worth familiarizing yourself with them, as they will have a significant impact on […]
Read More
Frankowicze, Spory z bankami, Rzecznik TSUE, Opinia Rzecznika Generalnego, Nieważność umowy kredytowej, Nieuczciwe warunki, Wynagrodzenie, Odszkodowanie, Zwrot kosztów, Decyzje TSUE

Biznesprawnik.pl: CJEU spokesman backed frankovichs in disputes with banks

Biznesprawnik.pl: CJEU spokesman backed frankovichs in disputes with banks We invite you to read an article on our legal blog businessprawnik.pl, which discusses the current situation of francophiles in disputes with banks. The CJEU Ombudsman has issued an opinion in Case C-520/21 regarding the possibility of the parties to a loan agreement that is invalid […]
Read More