Digital Services Act and the operation of online stores

Did you know that as of February 17, 2024, new regulations on the operation of online stores will apply throughout the European Union? This is what we tell biznesprawnik.pl about these changes in our latest article “Economic Activity of the Digital Services Act and the operation of online stores”.🛒🌐

In the article we discuss in detail:

✓ The obligations of online store owners: You will learn what new obligations await micro and small entrepreneurs running online platforms.

✓ Definition of intermediary service and online platform: You will learn the key concepts related to the operation of online stores in the context of the new legislation.

✓ Moderating content and reporting illegal content: You’ll read about new requirements for controlling user content and reporting procedures.

✓ Legal liability of website owners: You’ll read about site owners’ liability for user-published content and procedures for dealing with violations of the law. This is just the tip of the iceberg!

We encourage you to visit biznesprawnik.pl to read the full article by attorney at law Angelika Marcinkowska and explore the topic in great detail. Stay up to date with the latest business regulations in the digital age! Read more ➡️ https://biznesprawnik.pl/2024/02/07/akt-o-uslugach-cyfrowych-a-funkcjonowanie-sklepow-internetowych/.

Działalność Gospodarcza, Akt o Usługach Cyfrowych, sklepy internetowe, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065, jednolity rynek usług cyfrowych, Platforma Internetowa, Odbiorca Usługi, usługa pośrednia, hosting, moderowanie treści, nielegalne treści, użytkownicy internetowi, obowiązki właścicieli sklepów internetowych, punkt kontaktowy, warunki korzystania z usług, zgłaszanie skarg, odpowiedzialność prawna, mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bardzo duża platforma internetowa, obowiązywanie prawa