sztuczna inteligencja, prawo autorskie, prawa majątkowe, dzieło, twórca, utwór, ochrona praw autorskich, programy komputerowe, regulacje prawne, wykorzystanie komercyjne, regulaminy korzystania

Copyright in works created with artificial intelligence

Copyright in works created with artificial intelligence We encourage you to read an article on copyright in the context of artificial intelligence, written by our experienced lawyer Agnieszka Anna Rymdejko. Nowadays, with the rapid development of new technologies, more and more companies see the great added value of implementing tools based on artificial intelligence. However, […]
Read More
Autorskie Prawa Majątkowe, Prawa autora, treści, utwory, portal społecznościowy, streaming, regulamin, licencja, przeniesienie praw autorskich, Facebook, Instagram, umowa, klient, agencja, serwis streamingowy, Youtube, gameplay, walkthrough, prawo cytatu, umowa licencyjna, producent gier, interesy, prawa autorskie

Author’s rights to the work published on YouTube channel and social networks

Author’s rights to the work published on YouTube channel and social networks Dear All, we invite you to read the latest article “Author’s rights to a work published on Youtube channel and social networks” on the subject of author’s economic rights and author’s rights to content published online on our blog biznesprawnik.pl. In today’s world, […]
Read More
Działalność Gospodarcza, Akt o Usługach Cyfrowych, sklepy internetowe, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065, jednolity rynek usług cyfrowych, Platforma Internetowa, Odbiorca Usługi, usługa pośrednia, hosting, moderowanie treści, nielegalne treści, użytkownicy internetowi, obowiązki właścicieli sklepów internetowych, punkt kontaktowy, warunki korzystania z usług, zgłaszanie skarg, odpowiedzialność prawna, mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bardzo duża platforma internetowa, obowiązywanie prawa

Digital Services Act and the operation of online stores

Digital Services Act and the operation of online stores Did you know that as of February 17, 2024, new regulations on the operation of online stores will apply throughout the European Union? This is what we tell biznesprawnik.pl about these changes in our latest article “Economic Activity of the Digital Services Act and the operation […]
Read More
Działalność Rolnicza, Zbycie nieruchomości rolnej, Podział geodezyjny, Sąd Najwyższy, Uchwała, Ustawa, Kształtowanie ustroju rolnego, Reglamentacja, Powierzchnia działki, Wyłączenie przedmiotowe, Nabycie nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Rolnik indywidualny, Prowadzenie gospodarstwa rolnego, Orzeczenie, Od-regulowanie, Autorzy, Specjalista, Regulacje prawne, Prowadzenie działalności gospodarczej, Spółki handlowe

Disposal of agricultural property after geodetic division

Disposal of agricultural property after geodetic division A significant change has just emerged in the rules on the disposal of agricultural property after geodetic division. The latest resolution of the Supreme Court radically changes the rules for the turnover of agricultural plots of less than 0.3 hectares! Thanks to this decision, an agricultural plot can […]
Read More
Prawo Spółek, Konwersja wierzytelności, Udziały, Art. 158 Kodeksu spółek handlowych, Wkład pieniężny, Wkład niepieniężny, Umowa spółki, Kapitał zakładowy, Wartość nominalna udziału, Wkład mieszanego, Konwersja wierzytelności na udziały, NSA, WSA Warszawa, Podwyższenie kapitału zakładowego, Charakter pieniężny, Charakter niepieniężny, Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Company law on biznesprawnik.pl: Conversion of receivables in exchange for shares

Company law on biznesprawnik.pl: Conversion of receivables in exchange for shares The article “Conversion of receivables in exchange for shares” by legal trainee Michal Kłauzinski, a member of our Team at biznesprawnik.pl is an understanding and clear explanation of the issues related to conversion of receivables into shares. An overview of the relevant provisions of […]
Read More
Spadki, Zmiany w prawie spadkowym, Odrzucenie spadku, Małoletni, Ustawa, Kodeks cywilny, Terminy, Ustawa z dnia 23 lipca 2023, Zmiany w zakresie odrzucania spadku, Ustawa z 15 listopada 2023, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Zgoda sądu, Opiekunowie prawni, Formalności, Długi spadkowe, Oświadczenie, Uprawomocnienie postanowienia, Notariusz, Władza rodzicielska, Oświadczenie o odrzuceniu spadku, Zachowanie terminu, Dochowanie terminu, Oświadczenie o przyjęciu spadku, Uzasadnienie terminu, Wniosek do sądu

Inheritances: Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors

Inheritances: Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors Dear Readers, on our legal blog biznesprawnik.pl has just appeared a new article “Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors” by attorney at law Angelika Marcinkowska, a member of our Team. The publication addresses the following issues: 🤝 New regulations (from […]
Read More
Fundacja rodzinna, Ustawa o fundacji rodzinnej, Akty założycielskie, Testament, Statut fundacji rodzinnej, Spis mienia, Organ fundacji rodzinnej, Fundusz założycielski, Rejestr fundacji rodzinnych, Akt notarialny, Fundator, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Osobowość prawna, Majątek fundacji, Reprezentacja prawna

biznesprawnik.pl: The establishment of a family foundation

biznesprawnik.pl: The establishment of a family foundation We invite you to read the latest article on our legal blog, biznesprawnik.pl by legal trainee Michal Klauzinski, a member of our Team. The article focuses on important aspects related to the formation of a family foundation, in accordance with the Family Foundation Law (UFR) of January 26, […]
Read More
TSUE, kredyty frankowe, dyrektywa 93/13/EWG, umowa frankowa, ochrona konsumentów, klauzule niedozwolone, nieuczciwe postanowienia umowy

Franc loans: CJEU helps francophiles again

Franc loans: CJEU helps francophiles again We have published on our legal blog biznesprawnik.pl a recent article by Damian Nowicki, an experienced barrister from our Team. The article discusses an important ruling by the CJEU on September 21, 2023, in case C-139/22, which may significantly affect the situation of francophiles fighting against banks granting loans […]
Read More