Fundacja rodzinna, Ustawa o fundacji rodzinnej, Akty założycielskie, Testament, Statut fundacji rodzinnej, Spis mienia, Organ fundacji rodzinnej, Fundusz założycielski, Rejestr fundacji rodzinnych, Akt notarialny, Fundator, Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Osobowość prawna, Majątek fundacji, Reprezentacja prawna

biznesprawnik.pl: The establishment of a family foundation

biznesprawnik.pl: The establishment of a family foundation We invite you to read the latest article on our legal blog, biznesprawnik.pl by legal trainee Michal Klauzinski, a member of our Team. The article focuses on important aspects related to the formation of a family foundation, in accordance with the Family Foundation Law (UFR) of January 26, […]
Read More
TSUE, kredyty frankowe, dyrektywa 93/13/EWG, umowa frankowa, ochrona konsumentów, klauzule niedozwolone, nieuczciwe postanowienia umowy

Franc loans: CJEU helps francophiles again

Franc loans: CJEU helps francophiles again We have published on our legal blog biznesprawnik.pl a recent article by Damian Nowicki, an experienced barrister from our Team. The article discusses an important ruling by the CJEU on September 21, 2023, in case C-139/22, which may significantly affect the situation of francophiles fighting against banks granting loans […]
Read More
Prawo Cywilne, emerytura po rozwodzie, majątek wspólny, podział majątku, subkonto, umowa o podział majątku, uzupełniający podział majątku, rozdzielność majątkowa

Civil law: Higher pension for one spouse after divorce

Civil law: Higher pension for one spouse after divorce An article entitled “Higher pension for one of the spouses after divorce” appeared on biznesprawnik.pl, authored by Angelika Marcinkowska, a attorney at ;aw from our team. The article discusses important issues related to the division of joint property after divorce, especially in the context of funds […]
Read More
Umowa rzekomego pełnomocnika, Działalność Gospodarcza, Umowa, Pełnomocnik, Potwierdzenie Umowy, Zakres Umocowania, Sankcja Bezskuteczności, Charakter Prawny, Forma Oświadczenia, Termin do Potwierdzenia, Skutki Prawne, Moc Wsteczna, Orzecznictwo, Doktryna, Nieważność Umowy, Nieistnienie Czynności, Art, 103 Kodeksu Cywilnego

Is the contract made by the alleged attorney valid?

Is the contract made by the alleged attorney valid? On biznesprawnik.pl, our legal blog, a new article on the validity of contracts entered into by alleged attorneys appeared. The article, written by barrister Damian Nowicki, a member of our Team, takes a closer look at an issue that often arises in legal transactions. Agreements entered […]
Read More
Prawo Spółek, Zaskarżenie uchwały, Przekształcenie spółki, Art. 567 Kodeksu spółek handlowych, Art. 422–427 KSH, Legitymacja do wytoczenia powództwa, Zarząd, Rada nadzorcza, Wspólnik, Akcjonariusz, Uchylenie uchwały, Stwierdzenie nieważności uchwały, Statut spółki, Umowa spółki, Dobre obyczaje, Sąd rejestrowy, Postępowanie rejestrowe, Miesiąc, Sześć miesięcy, Roszczenie, Etyczno-moralne kryteria oceny, Interesy wspólników, Interesy akcjonariuszy, Uczciwość kupiecka, Stosunki wewnętrzne spółki, Zgodność z prawem, Prawne granice

Challenging the resolution on transformation of the company – biznesprawnik.pl

Challenging the resolution on transformation of the company – biznesprawnik.pl We invite you to visit our website, where we have published a new article „Challenging the resolution on the transformation of the company” by legal trainee Michal Klauzinski. The article discusses the procedure for challenging a resolution on the transformation of a company in accordance […]
Read More
Zabezpieczenie powództwa, sprawy frankowe, Frankowicze, umowa kredytowa, unieważnienie umowy, wniosek o zabezpieczenie roszczeń, zawieszenie spłaty rat, postępowanie sądowe, orzecznictwo, TSUE, dyrektywa 93/13/EWG, warunki umowy, środki tymczasowe, skuteczność orzeczenia, konsument, sędziowie, banki

biznesprawnik.pl: Securing legal action in franking cases

biznesprawnik.pl: Securing legal action in franking cases We are pleased to announce our latest publication on our law firm’s legal blog biznesprawnik.pl on a key issue for franking holders – „Securing a lawsuit in franking cases”. The authorship of this article belongs to experienced barrister Damian Nowicki, leader of the litigation and recovery department at […]
Read More
Kara umowna, Niepodstawienie pojazdu na załadunek, Skuteczne zarządzanie transportem, Karanie niewykonania umowy, Znaczenie kary umownej, Korzyści z wprowadzenia sankcji, Warunki kary umownej, Proporcjonalność i swoboda umów, Ochrona łańcucha dostaw, Efektywna logistyka transportu

Contractual penalty for no vehicle for loading: Effective transportation management?

Contractual penalty for no vehicle for loading: Effective transportation management? We invite you to read our latest publication on our law firm’s legal blog biznesprawnik.pl, authored by legal trainee Aleksandra Kubiak. The article „Contractual penalty for failure to bring a vehicle to load. An effective tool in transportation management?” sheds light on an important issue […]
Read More
Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo w postępowaniu upadłościowym, zgłoszenie wierzytelności, dłużnik osobisty, dłużnik rzeczowy, zabezpieczenia hipoteczne, zastaw, uprzywilejowana pozycja wierzycieli, lista wierzytelności, suma uzyskana ze sprzedaży, koszty likwidacji, pierwszeństwo wierzycieli, ograniczone prawa rzeczowe, księgi wieczyste, zastaw rejestrowy, świadczenia uboczne, odsetki, postępowanie upadłościowe

Satisfaction of claims secured in rem in bankruptcy proceedings

Satisfaction of claims secured in rem in bankruptcy proceedings We are pleased to share with you the latest article published on our legal blog biznesprawnik.pl, authored by members of our Team – attorney at law Katarzyna Turcza and legal trainee Bartłomiej Teodorczyk. In the article „Satisfaction of claims secured in rem in bankruptcy proceedings”, the […]
Read More