Inheritances: Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors

Dear Readers,

on our legal blog biznesprawnik.pl has just appeared a new article “Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors” by attorney at law Angelika Marcinkowska, a member of our Team. The publication addresses the following issues:

🤝 New regulations (from November 15, 2023): The July 2023 law changes the rules for the rejection of inheritance by minors.

🤝 Changes before the date (until November 15, 2023): Minors needed court approval to reject inheritance.

🤝 New rules after November 15, 2023: Court approval is no longer needed unless the other parent has accepted the inheritance.

🤝 Joint parental consent: A child’s rejection of an inheritance requires the consent of both parents.

🤝 Changes in deadlines: Precise deadlines for declaring rejection of inheritance. Possibility to extend the deadline by application to the court.

🤝 Purpose of changes: Removal of unnecessary paperwork for obtaining court approval, shortening and simplifying procedures related to rejection of inheritance by minors.

Details: https://biznesprawnik.pl/2023/12/01/zmiany-w-prawie-spadkowym-w-zakresie-odrzucania-spadku-przez-maloletnich/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Spadki, Zmiany w prawie spadkowym, Odrzucenie spadku, Małoletni, Ustawa, Kodeks cywilny, Terminy, Ustawa z dnia 23 lipca 2023, Zmiany w zakresie odrzucania spadku, Ustawa z 15 listopada 2023, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Zgoda sądu, Opiekunowie prawni, Formalności, Długi spadkowe, Oświadczenie, Uprawomocnienie postanowienia, Notariusz, Władza rodzicielska, Oświadczenie o odrzuceniu spadku, Zachowanie terminu, Dochowanie terminu, Oświadczenie o przyjęciu spadku, Uzasadnienie terminu, Wniosek do sądu