Spadki, Zmiany w prawie spadkowym, Odrzucenie spadku, Małoletni, Ustawa, Kodeks cywilny, Terminy, Ustawa z dnia 23 lipca 2023, Zmiany w zakresie odrzucania spadku, Ustawa z 15 listopada 2023, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Zgoda sądu, Opiekunowie prawni, Formalności, Długi spadkowe, Oświadczenie, Uprawomocnienie postanowienia, Notariusz, Władza rodzicielska, Oświadczenie o odrzuceniu spadku, Zachowanie terminu, Dochowanie terminu, Oświadczenie o przyjęciu spadku, Uzasadnienie terminu, Wniosek do sądu

Inheritances: Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors

Inheritances: Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors Dear Readers, on our legal blog biznesprawnik.pl has just appeared a new article “Changes in inheritance law regarding rejection of inheritance by minors” by attorney at law Angelika Marcinkowska, a member of our Team. The publication addresses the following issues: 🤝 New regulations (from […]
Read More