Newsletter prawny dla przedsiębiorców (08.12.2023 r. – 15.12.2023 r.)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do najnowszego wydania naszego prawnego kompendium, gdzie przedstawiamy najświeższe doniesienia z zakresu prawa, które mogą znacząco wpłynąć na codzienną działalność biznesową. 10 grudnia 2023 roku zaczynamy nowy etap, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które radykalnie zmienia zasady doręczania komorniczych pism elektronicznych.

🔍 W tym wydaniu Newslettera prawnego dla przedsiębiorców przyglądamy się krok po kroku, jakie rewolucyjne zmiany przynoszą nowe regulacje. Dzięki nim, komornicy sądowi zyskują nowe narzędzia i możliwości, a przedsiębiorcy – nowe wyzwania w prowadzeniu działalności.

📜 Analizujemy szczegóły dotyczące wykonywania orzeczeń sądowych, roszczeń pieniężnych, zabezpieczenia roszczeń, a także innych tytułów wykonawczych. Przedstawiamy ew. skutki dla spraw związanych z prawem jazdy, jakie korzyści niesie za sobą adres do doręczeń elektronicznych wpisany do bazy, oraz jakie są możliwości doręczania w ramach publicznej usługi hybrydowej.

🚀 Zachęcamy do lektury naszego najnowszego Newslettera, aby odkryć pełną gamę informacji dotyczących najnowszych zmian w polskim prawie. Razem odkrywajmy tajniki przepisów i sprawdźmy, jak wpłyną one na codzienną działalność. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/12/29/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-08-12-2023-r-15-12-2023-r/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Doręczenia elektroniczne, Komornicy sądowi, Publiczna usługa hybrydowa, Wykonywanie orzeczeń sądowych, Europejskie nakazy zabezpieczenia, Tytuły wykonawcze, Egzekucja sądowa, Zabezpieczenie środka dowodowego, Spadek i spis inwentarza, Rejestrowane doręczenie elektroniczne, Adresy do doręczeń elektronicznych, Prawo jazdy, Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, Elektroniczna skrzynka podawcza, Ustawa o doręczeniach elektronicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów, Dopłaty do składek, Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Wysokość dopłat w 2024 roku