Czas pracy, wyjazd integracyjny, obowiązkowy wyjazd, podróż służbowa, rekreacja, czas wolny, godziny nadliczbowe, szkolenie, prawo pracy, odpoczynek nocny, delegacja, weekend, wynagrodzenie, umowa o pracę, dni wolne

Prawo pracy: Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Prawo pracy: Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika Organizacja wyjazdów integracyjnych dla pracowników wymaga uwzględnienia istotnych zasad dotyczących czasu pracy, co może mieć wpływ na prawidłowe rozliczenie oraz uniknięcie potencjalnych problemów prawnych. Oto główne kwestie, które warto rozważyć: 💼 Obowiązkowe wyjazdy integracyjne: Jeśli udział w wyjeździe jest wymagany i obejmuje działania w standardowych godzinach pracy, […]
Więcej
Rozwód, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, wniosek dłużnika alimentacyjnego, dłużnik alimentacyjny, zwłoka w płatnościach, postępowanie egzekucyjne, komornik Sądowy, koszty egzekucji, kredyty frankowe, kancelaria prawna, freepik.com, podstawa prawna, art. 820 KPC, art. 1083 § 4 KPC, zabezpieczenie alimentacyjne, rachunek depozytowy Ministra Finansów, depozyt sądowy, sześciokrotność świadczeń alimentacyjnych, opłata 100 zł, art. 67 ustawy o kosztach sądowych, procedura zawieszenia postępowania egzekucyjnego, stabilność finansowa dzieci, regularne płatności alimentacyjne, egzekucja komornicza

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika alimentacyjnego

Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na wniosek dłużnika alimentacyjnego Dłużnik alimentacyjny, który popadł w zwłokę związaną z realizowaniem obowiązku alimentacyjnego, może zawiesić postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika Sądowego. Aby to zrobić, należy złożyć odpowiedni wniosek na podstawie art. 820 KPC oraz spełnić warunki określone w art. 1083 § 4 KPC. W praktyce oznacza to: Uiszczenie wszystkich zaległych […]
Więcej
podział majątku, autorskie prawa majątkowe, współmałżonkowie, umowa majątkowa, rozdzielność majątkowa, kredyty frankowe, majątek wspólny, majątek osobisty, prawa autorskie osobiste, prawa autorskie majątkowe, zarządzanie utworem, dochody autorskie, tantiemy, współautorstwo, podział majątku wspólnego, kodeks rodziny i opieki społecznej, kodeks cywilny

biznesprawnik.pl: Podział majątku a autorskie prawa majątkowe współmałżonków

Podział majątku a autorskie prawa majątkowe współmałżonków W chwili zawarcia związku małżeńskiego, małżonkowie stają się częścią wspólnoty majątkowej. To pojęcie obejmuje wszelkie aktywa nabyte w trakcie trwania małżeństwa, z wyjątkiem tych, które są objęte umową majątkową, ustanawiającą na przykład rozdzielność majątkową. Ważnym zagadnieniem w kontekście prawa małżeńskiego i majątkowego są kredyty frankowe. Każdy małżonek posiada […]
Więcej
Odpowiedzialność, zawyżenie wartości, aport, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wspólnicy, członkowie zarządu, udziały, kodeks spółek handlowych, kapitał zakładowy, wkłady, pieniężne, niepieniężne, wycena, umowa spółki, nabywanie udziałów, podwyższenie kapitału zakładowego, brakująca wartość, wartość nominalna, wartość zbywcza, oświadczenie o objęciu udziałów, wspólnik, członek zarządu, aport o zawyżonej wartości, odpowiedzialność wyrównawcza, reprezentowanie spółki, zgłoszenie do rejestru, wiedza, solidarna odpowiedzialność, roszczenie wyrównawcze, bezwzględnie obowiązujący, umowa spółki, zwolnienie z odpowiedzialności, długu, zrzeczenie się roszczenia, wymagalność

Odpowiedzialność za zawyżenie wartości aportu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność za zawyżenie wartości aportu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Zapraszamy do przeczytania pełnego artykułu na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, gdzie znajdziecie Państwo szczegółowe informacje na temat odpowiedzialności za zawyżenie wartości aportu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością! Artykuł omawia kluczowe zagadnienia związane z obowiązkami wspólników oraz członków zarządu w przypadku wniesienia aportu o zawyżonej wartości. […]
Więcej
zadośćuczynienie, naruszenie dóbr osobistych, osoba prawna, Sąd Najwyższy, art. 448 § 1 KC, art. 43 KC, uchwała, sygn. akt, sytuacja faktyczna, spółka, M.K., ochrona dóbr osobistych, negatywna opinia, Internet, opublikowanie, apelacja, zmiana stanu prawnego, uchwała, zmiana ustawy, kodeks cywilny, roszczenia niemajątkowe, roszczenia majątkowe, dobra osobiste, dobro osobiste osoby prawnej, dobro osobiste osoby fizycznej, wyrok sądu, naruszenie dóbr osobistych, doznanie krzywdy, ochrona, wartości niemajątkowe, działalność gospodarcza, dobre imię, reputacja, renoma, zapłata zadośćuczynienia, ochrona społeczna, odszkodowanie, ostrożność, różnorodność sytuacji, skutki majątkowe, rekompensata, potrzeby, przepisy prawa

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Czy to możliwe?

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych osoby prawnej. Czy to możliwe? Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przekazać Państwu istotną informację dotyczącą nowych możliwości ochrony dóbr osobistych osób prawnych. Zgodnie z najnowszą uchwałą Sądu Najwyższego z dnia 3 października 2023 r. (sygn. akt: III CZP 22/23), osoby prawne mogą teraz skutecznie domagać się zadośćuczynienia za naruszenie swoich dóbr […]
Więcej
przeniesienie autorskich praw majątkowych, projekt architektoniczny, ochrona praw autorskich, umowa o przeniesienie praw autorskich, prawa osobiste autora, zakres przeniesienia praw, integralność dzieła, roszczenia prawne, sankcje prawne, przepisy prawne

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego a ich realna ochrona

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego a ich realna ochrona Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu architektonicznego stanowi kwestię niezwykle istotną, zarówno dla projektantów, jak i dla osób zainteresowanych korzystaniem z tych praw. Artykuł autorstwa mec. Łukasza Kwaśnika, który można znaleźć na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, stanowi doskonałe źródło wiedzy na temat tego zagadnienia […]
Więcej
sztuczna inteligencja, prawo autorskie, prawa majątkowe, dzieło, twórca, utwór, ochrona praw autorskich, programy komputerowe, regulacje prawne, wykorzystanie komercyjne, regulaminy korzystania

Autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przy udziale sztucznej inteligencji

Autorskie prawa majątkowe do utworów stworzonych przy udziale sztucznej inteligencji Zachęcamy do przeczytania artykułu na temat praw autorskich w kontekście sztucznej inteligencji, napisanego przez naszego doświadczonego prawnika Agnieszkę Annę Rymdejko. W dzisiejszych czasach, wraz z szybkim rozwojem nowych technologii, coraz więcej przedsiębiorstw dostrzega ogromną wartość dodaną, jaką niesie ze sobą implementacja narzędzi opartych na sztucznej […]
Więcej
Autorskie Prawa Majątkowe, Prawa autorskie majątkowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wkład niepieniężny, aport, udziały, wartość nominalna, transakcja, wycena, wartość ekonomiczna, zdolność bilansowa, zdolność egzekucyjna, aporcie, prawa majątkowe osobiste, rejestracja KRS

Prawa autorskie majątkowe jako wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawa autorskie majątkowe jako wkład do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Prawa autorskie majątkowe, jako aspekt wkładu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowią istotny element funkcjonowania wielu przedsiębiorstw. W niniejszym artykule, autorstwa apl. radc. Michała Klauzińskiego, zagłębiamy się w kwestie związane z ich aportem oraz istotnymi regulacjami prawno-finansowymi związanymi z tym procesem. Rozpoczynając od definicji, wkład […]
Więcej
Nieruchomości, Zwrot kosztów utrzymania, Umowa współwłasności, Współposiadanie, Koszty utrzymania, Rozliczenie kosztów, Konflikty, Problemy, Rozwiązanie sporów, Kodeks cywilny, Nakłady, Postępowanie sądowe, Dochodzenie roszczeń, Pozew, Przedawnienie, Odpowiedzialność finansowa, Prawa i obowiązki, Dokumentacja kosztów, Pomoc prawna

Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości – kiedy i ile?

Zwrot kosztów utrzymania nieruchomości – kiedy i ile? Współposiadanie nieruchomości może być źródłem licznych konfliktów i problemów, zwłaszcza jeśli chodzi o pokrywanie kosztów związanych z ich utrzymaniem. Czy wiesz, że istnieją konkretne kroki prawne, które można podjąć, jeśli drugi współwłaściciel nie wywiązuje się z obowiązku finansowania utrzymania? Warto najpierw zwrócić uwagę na umowę współwłasności. To […]
Więcej
Autorskie Prawa Majątkowe, Prawa autora, treści, utwory, portal społecznościowy, streaming, regulamin, licencja, przeniesienie praw autorskich, Facebook, Instagram, umowa, klient, agencja, serwis streamingowy, Youtube, gameplay, walkthrough, prawo cytatu, umowa licencyjna, producent gier, interesy, prawa autorskie

Prawa autora do utworu publikowanego na kanale YouTube i portalach społecznościowych

Prawa autora do utworu publikowanego na kanale YouTube i portalach społecznościowych Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem „Prawa autora do utworu publikowanego na kanale Youtube i portalach społecznościowych” na temat autorskich praw majątkowych oraz praw autora do treści publikowanych w sieci na naszym blogu biznesprawnik.pl. W dzisiejszym świecie, gdzie rola mediów społecznościowych […]
Więcej