KSH, Radiofonii i Telewizji, Świadectwo doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów, Wizy dla cudzoziemców, Kontrole na granicy, Ewidencja VAT, Ceny transferowe, KPK, Oprogramowanie szpiegujące, UODO, Sieci, Ukraina, Wynagrodzenia autorskie, Dostępność dla osób ze specjalnymi potrzebami, Rehabilitacja, Bezpieczeństwo przetwarzania danych, Czarne skrzynki, Usługi cyfrowe, Sklepy internetowe

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców – luty 2024

Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców – luty 2024 Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Wam nasz najnowszy, obszerny wykaz zmian prawnych w ramach TURCZA News. W tym wydaniu poruszamy szereg istotnych tematów, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia Waszej działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi doniesieniami, które obejmują m.in.: ✓ Utratę […]
Więcej
kredyt, hipoteka, leasing, wspólne długi, podział majątku wspólnego, rozwiedzeni małżonkowie, zobowiązania, wspólne zobowiązania, umowa, notariusz, sąd, wierzyciel, bank, zdolność kredytowa, raty kredytu, pojazd, regres, ustawa wspólnoty majątkowej, długi, rozwód

PORADNIK – Podział majątku wspólnego: Kredyt, hipoteka, leasing, wspólne długi

PORADNIK – Podział majątku wspólnego: Kredyt, hipoteka, leasing, wspólne długi Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do lektury trzeciej części poradnika na biznesprawnik.pl, gdzie zajmiemy się tematem podziału majątku wspólnego w kontekście kredytów, hipotek, leasingu oraz wspólnych długów. W trakcie rozwodu, oprócz aktywów, często trzeba podzielić się również zobowiązaniami finansowymi wobec osób trzecich, co może być skomplikowanym […]
Więcej
Podział Majątku Wspólnego, Umowa, Sąd, Rozwód, Małżonkowie, Wspólnota majątkowa, Prawomocność wyroku, Podział majątku, Nieruchomość, Umowa słowna, Prawnicy, Postępowanie sądowe, Skład majątku, Ustalenie nierównych udziałów, Obcokrajowiec, Notariusz, Akt notarialny, Przepisy, Polubowne rozwiązanie, Podział nieruchomości, Przedsiębiorstwo, Płatność, Tasak rejenta, Forma pisemna, Ustna umowa

PORADNIK – Podział majątku wspólnego: Umowa czy sąd?

PORADNIK – Podział majątku wspólnego: Umowa czy sąd? Zachęcamy Państwa do odwiedzenia biznesprawnik.pl, gdzie znajdą Państwo drugą część poradnika poświęconego podziałowi majątku wspólnego. Rozwód małżonków, którzy posiadają wspólnotę majątkową małżeńską, często wydaje się zamknięciem pewnego etapu życia wspólnie dzielonego. Niemniej jednak, prawdziwe wyzwanie dopiero się zaczyna w momencie, gdy konieczny staje się podział majątku. W […]
Więcej
Podział Majątku Wspólnego, Wspólność majątkowa, Udziały po ustaniu wspólności, Przyczynienie się do powstania majątku wspólnego, Ważne powody, Zwrot wydatków i nakładów, Wspólność majątku spadkowego, Dział spadku

PORADNIK – Podział majątku wspólnego: Podział majątku małżonków w teorii

PORADNIK – Podział majątku wspólnego: Podział majątku małżonków w teorii Szanowni Państwo, zapraszamy nasz blog prawny biznesprawnik.pl, gdzie opublikowaliśmy poradnik poświęcony zagadnieniu podziału majątku wspólnego małżonków. Jest to niezwykle istotny temat, dotykający wielu osób w zawiłych sytuacjach życiowych, zwłaszcza po rozstaniu małżeńskim.  Artykuł ten stanowi pierwszą część obszernego poradnika przygotowanego przez doświadczonych adwokatów i radców […]
Więcej
Działalność Gospodarcza, Akt o Usługach Cyfrowych, sklepy internetowe, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065, jednolity rynek usług cyfrowych, Platforma Internetowa, Odbiorca Usługi, usługa pośrednia, hosting, moderowanie treści, nielegalne treści, użytkownicy internetowi, obowiązki właścicieli sklepów internetowych, punkt kontaktowy, warunki korzystania z usług, zgłaszanie skarg, odpowiedzialność prawna, mikroprzedsiębiorca, mały przedsiębiorca, bardzo duża platforma internetowa, obowiązywanie prawa

Akt o usługach cyfrowych a funkcjonowanie sklepów internetowych

Akt o usługach cyfrowych a funkcjonowanie sklepów internetowych Czy wiesz, że od 17 lutego 2024 roku na terenie całej Unii Europejskiej będą obowiązywać nowe przepisy dotyczące funkcjonowania sklepów internetowych? To właśnie o tych zmianach opowiadamy na biznesprawnik.pl w naszym najnowszym artykule „Działalność Gospodarcza Akt o Usługach Cyfrowych a funkcjonowanie sklepów internetowych”.🛒🌐 W artykule omawiamy szczegółowo: […]
Więcej
Prawo Spółek, postępowanie konwokacyjne, obniżenie kapitału, spółka akcyjna, wierzyciele, zgłoszenie roszczeń, Monitor Sądowy i Gospodarczy, art. 456 KSH, art. 457 KSH, akcjonariusze, wkłady na akcje, kapitał zakładowy, kapitał rezerwowy, depozyt sądowy, emisja akcji, umorzenie akcji własnych, art. 363 KSH, art. 360 KSH, kapitał zapasowy, autor Michał Klauziński, prawo prywatne, prawo cywilne, prawo handlowe

Spółki: Czy postępowanie konwokacyjne w przypadku obniżenia kapitału w spółce akcyjnej jest zawsze obowiązkowe?

Spółki: Czy postępowanie konwokacyjne w przypadku obniżenia kapitału w spółce akcyjnej jest zawsze obowiązkowe? Zapraszamy do zgłębienia artykułu na biznesprawnik.pl pod tytułem „Czy postępowanie konwokacyjne w przypadku obniżenia kapitału w spółce akcyjnej jest zawsze obowiązkowe?”. Artykuł ten to rzetelne źródło informacji na temat postępowania konwokacyjnego w kontekście obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. W naszym prawniczym […]
Więcej
Działalność Rolnicza, Zbycie nieruchomości rolnej, Podział geodezyjny, Sąd Najwyższy, Uchwała, Ustawa, Kształtowanie ustroju rolnego, Reglamentacja, Powierzchnia działki, Wyłączenie przedmiotowe, Nabycie nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Rolnik indywidualny, Prowadzenie gospodarstwa rolnego, Orzeczenie, Od-regulowanie, Autorzy, Specjalista, Regulacje prawne, Prowadzenie działalności gospodarczej, Spółki handlowe

Zbycie nieruchomości rolnej po podziale geodezyjnym

Zbycie nieruchomości rolnej po podziale geodezyjnym Właśnie pojawiła się istotna zmiana w przepisach dotyczących zbycia nieruchomości rolnych po podziale geodezyjnym. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego radykalnie zmienia reguły obrotu działkami rolnymi o powierzchni poniżej 0,3 hektara! Dzięki tej decyzji działka rolna może być sprzedana bez konieczności oczekiwania pięciu lat od jej nabycia. To znaczące ułatwienie dla […]
Więcej
Działalność Gospodarcza, Świadczenie aliud, Odpowiedzialność sprzedawcy, Rękojmia, Umowa, Wykonanie zobowiązania, Zgodność z umową, Rozbieżności, Poglądy, Wierzyciel, Roszczenia, Przyjęcie świadczenia, Wady towaru, Konwencja Wiedeńska, Kodeks cywilny, Dyrektywa UE, Ochrona konsumenta, Niemiecki ustawodawca, Polska judykatura, Sąd Najwyższy, Orzecznictwo, Sytuacja prawna, Prawne problemy, Rozstrzygnięcie, Podsumowanie, Skutki, Spór sądowy

Świadczenie aliud a odpowiedzialność sprzedawcy na gruncie rękojmi

Świadczenie aliud a odpowiedzialność sprzedawcy na gruncie rękojmi Na biznesprawnik.pl pojawił się nowy artykuł autorstwa apl. radc. Bartłomieja Teodorczyka zatytułowany „Świadczenie aliud a odpowiedzialność sprzedawcy na gruncie rękojmi”. W tekście poruszana jest kwestia sporów dotyczących świadczenia przedmiotu innego niż ustalony w umowie oraz rozbieżności w poglądach doktryny i orzecznictwa na temat odpowiedzialności sprzedawcy w takich […]
Więcej
kredyty frankowe, przedsiębiorca, konsument, prawo unijne, klauzule abuzywne, umowa kredytu, ochrona konsumenta, TSUE, abuzywność postanowień, status konsumenta, działalność gospodarcza, nieważność umowy kredytowej, interpretacje prawne, orzecznictwo, art. 221 k.c., art. 3851 k.c., dyrektywa 93/13/EWG, ochrona prawna, kredytobiorca, bank hipoteczny, działalność zawodowa, abstrakcyjna ocena statusu, małżonkowie, wyrok TSUE, analiza statusu kredytobiorcy, Damian Nowicki, adwokat

Kredyty frankowe: Kiedy przedsiębiorca może być konsumentem w sprawach frankowych?

Kredyty frankowe: Kiedy przedsiębiorca może być konsumentem w sprawach frankowych? Szanowni Państwo, na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl pojawił się najnowszy artykuł autorstwa adw. Damiana Nowickiego, doświadczonego adwokata i lidera działu procesowo-windykacyjnego w naszej Kancelarii. Publikacja skupia się na istotnych aspektach związanych z kredytami frankowymi, koncentrując się zwłaszcza na pytaniach dotyczących statusu konsumenta w polskim prawie.💼💳 […]
Więcej
Newsletter Prawny, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, minimalne wynagrodzenie za pracę, stawka godzinowa, dopłaty do składek, ubezpieczenie upraw rolnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, ewidencja sprzedaży, kas rejestrujące, produkty jednorazowego użytku, opakowania, unijna dyrektywa SUP, ustawa o kredycie konsumenckim

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (01.01.2024 r. – 12.01.2024 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (01.01.2024 r. – 12.01.2024 r.) Szanowni Państwo, Chcieliśmy Was poinformować o najnowszych zmianach w przepisach prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku. Sprawdźcie, co się zmieniło na polu prawa, co może wpłynąć na Waszą firmę w naszym Newsletterze przedsiębiorców na biznesprawnik.pl. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa: Zmiany w dostępie do […]
Więcej