Ubezpieczenia na biznesprawnik.pl: Czy ubezpieczyciel może biernie czekać na zakończenie postępowania karnego?

Na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl opublikowaliśmy nowy artykuł napisany przez jednego z ekspertów naszej Kancelarii, mec. Aleksandrę Tąkiel. Tym razem skupiamy się na kwestii, która dotyczy wielu osób zainteresowanych ubezpieczeniami.

W publikacji poruszona została istotna kwestia: czy ubezpieczyciele mają prawo korzystać z wyjątków w każdym przypadku? Praktyka wielu zakładów ubezpieczeń polega na biernym oczekiwaniu na prawomocny wyrok karny przed podjęciem jakichkolwiek działań. Jednak, zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2000 r., zakład ubezpieczeń jest zobowiązany do aktywnego wyjaśniania okoliczności wypadku. Bierność może być interpretowana jako zwłoka, co niesie za sobą konsekwencje. Czy ubezpieczyciel, jako profesjonalna instytucja, musi działać aktywnie i niezwłocznie w procesie wypłaty odszkodowań?

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu, aby znaleźć m.in. odpowiedzi na powyższe pytania i dlaczego samodzielne działanie ubezpieczyciela jest kluczowe dla transparentności i sprawiedliwości w procesie ubezpieczeniowym. Pełna publikacja: https://biznesprawnik.pl/2023/12/29/czy-ubezpieczyciel-jest-uprawniony-do-biernego-wyczekiwania-na-zakonczenie-postepowania-karnego/.

Ubezpieczenia, ubezpieczyciel, postępowanie karnego, odszkodowanie, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 14 ust. 1 i 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, odpowiedzialność ubezpieczeniowa, zwłoka, postępowanie wyjaśniające, Sąd Najwyższy, wyrok karny, zakład ubezpieczeń, cywilne, art. 817 k.c., świadek, rzeczoznawca, zawiadomienie o wypadku, wysokość szkody, brak dowodów, Sąd Najwyższy, odpowiedzialność wobec wierzyciela, art. 6 k.c., zasady wypłaty odszkodowania

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023