Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 29.04-05.05.2022

29.04.2022 – 05.05.2022 Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek. W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa...
Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 21.04-27.04.2022

21.04.2022 – 27.04.2022 ZMIENIA SIĘ w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) Zmiana ustawy powoduje, że: przepis mówiący o tym, że urlop przysługujący pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku...
Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 01.04-07.04.2022

01.04.2022 – 07.04.2022 ZMIENIA SIĘ w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 tj.) Zmiana ustawy polega na tym, ze zmienia się treść przepisu art. 32 ust. 2 ustawy....
Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 25.03 – 01.04.2022

25.03.2022 – 01.04.2022 Wchodzą w życie 28.03.2022 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji (Dz.U. z 2022 r. poz. 680) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych...
Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 11.03-18.03.2022

11.03.2022 – 18.03.2022 Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – Dz.U. z 2022 r. poz. 583 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na...
Alert prawny 29.04-05.05.2022

Alert prawny 3.03-10.03.2022

03.03.2022 – 10.03.2022 ZMIENIA SIĘ w dniu 07 marca 2022 roku ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1505 tj.) Zmiana dotyczy realizacji dodatkowych zadań  Agencji poprzez nie realizowanie już zadań z zakresu wyrobu i...