Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 08.01-14.01.2021

08.01.2021-14.01.2021 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 08 stycznia 2021 roku Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych. Rozporządzenie zawiera wzory dokumentów stosowanych w...
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 11.12-18.12.2020

11.12.2020-18.12.2020 Wejście w życie 11.12.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 Zgodnie z Rozporządzeniem szczepienia ochronne przeciwko COVID-19 mogą być...
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 05.10-12.10.2020

05.10.2020-12.10.2020 Wydane dnia 2.10.2020 r. – Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa...
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 10.07-16.07.2020

10.07.2020-16.07.2020 WCHODZI W ŻYCIE w dniu 10 lipca 2020 roku Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 Zasiłek opiekuńczy, o którym mowa w art. 4a ust...
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 03.07-10.07.2020

03.07.2020-10.07.2020 Wchodzi w życie dnia 3.07.2020 r.  – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Wprowadzenie...
Alert prawny 08.01-14.01.2021

Alert prawny 22.05-28.05.2020

22.05.2020-28.05.2020 1. Wchodzi w życie Zarządzenie Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 22 maja 2020 r. uchylające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przygotowania nowego systemu poboru opłat dla pojazdów ciężkich i lekkich W wyniku ww. zarządzenia...