Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, Doręczenia elektroniczne, Komornicy sądowi, Publiczna usługa hybrydowa, Wykonywanie orzeczeń sądowych, Europejskie nakazy zabezpieczenia, Tytuły wykonawcze, Egzekucja sądowa, Zabezpieczenie środka dowodowego, Spadek i spis inwentarza, Rejestrowane doręczenie elektroniczne, Adresy do doręczeń elektronicznych, Prawo jazdy, Dokumenty stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami, Elektroniczna skrzynka podawcza, Ustawa o doręczeniach elektronicznych, Rozporządzenie Rady Ministrów, Dopłaty do składek, Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, Wysokość dopłat w 2024 roku

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (08.12.2023 r. – 15.12.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (08.12.2023 r. – 15.12.2023 r.) Szanowni Państwo, zapraszamy do najnowszego wydania naszego prawnego kompendium, gdzie przedstawiamy najświeższe doniesienia z zakresu prawa, które mogą znacząco wpłynąć na codzienną działalność biznesową. 10 grudnia 2023 roku zaczynamy nowy etap, wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości, które radykalnie zmienia zasady doręczania komorniczych pism […]
Więcej
Wiaty bez administracyjnych formalności, Definicja wiaty w prawie budowlanym, Podstawowe cechy wiaty, Wymiary wiaty zgodnie z nowelizacją przepisów, Lokalizacja wiaty a przepisy dotyczące odległości, Warunki usytuowania wiaty jako miejsca postojowego, Zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, Nowelizacja przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

turczanieruchomosci.pl: Budowa wiaty bez administracyjnych formalności

turczanieruchomosci.pl: Budowa wiaty bez administracyjnych formalności Z przyjemnością informujemy, że na naszym portalu turczanieruchomosci.pl pojawił się nowy artykuł, który rozjaśnia kwestie budowy wiaty bez zbędnych formalności administracyjnych. Artykuł ten został przygotowany przez naszego eksperta prawnego, mec. Łukasza Kwaśnika, który specjalizuje się w prawie nieruchomości i procesie inwestycyjnym. Jakie informacje porusza publikacja? ✔️ Definicja wiaty: Prawo […]
Więcej
Newsletter prawny dla przedsiębiorców (05.05.2023 r. – 25.05.2023 r.), Ustawa o kredycie konsumenckim, Dokumentacja pracownicza, Newsletter prawny, Przedsiębiorca

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (05.05.2023 r. – 25.05.2023 r.)

Newsletter prawny dla przedsiębiorców (05.05.2023 r. – 25.05.2023 r.) Szanowni Państwo, zachęcamy do przeczytania najnowszego newslettera prawnego na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl! A w nim najważniejsze informacje dot. m.in. zmiany ustawy o transporcie drogowym, kodeksie karnym, a także w ustawie o podatku od spadków i darowizn. Ponadto m.in. wchodzi w życie Komunikat Ministra Cyfryzacji w […]
Więcej
Newsletter prawny, Akt prawne, Rozporządzenia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rejestr Należności Publicznoprawnych, Programy nauczania, Zmiany, Firma

Newsletter prawny 03.03.2023 r. – 09.03.2023 r.

Newsletter prawny 03.03.2023 r. – 09.03.2023 r. Zachęcamy do przeczytania najnowszego newslettera prawnego na naszym bloguprawnym biznesprawnik.pl! W aktach prawnych opublikowanych 3 i 4 marca 2023 roku opisano nowe rozporządzenia Ministerstwa Finansów i Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wprowadzają ważne zmiany w Rejestrze Należności Publicznoprawnych oraz programach nauczania. Sprawdź, jakie to zmiany i jak wpłyną […]
Więcej
Newsletter prawny, 27.01.2023r. - 02.02.2023r., zmiany, ustawa Prawo budowlane, definicje, postępowanie, stany zagrożenia epidemicznego, epidemia, dokumenty elektroniczne, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, biznes, praca zawodowa, branża budowlana

Newsletter prawny 27.01.2023r. – 02.02.2023r.

Newsletter prawny 27.01.2023r. – 02.02.2023r. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony i przeczytania naszego najnowszego newslettera prawnego z dnia 27.01.2023r. – 02.02.2023r. W newsletterze znajdziecie Państwo informacje o zmianach w ustawie Prawo budowlane z 27 stycznia 2023 roku. Ustawa wprowadza szereg zmian w zakresie definicji pojęć, postępowania w czasie stanów zagrożenia epidemicznego i epidemii, możliwości składania […]
Więcej
Alert prawny, rozporządzenie, Minister Infrastruktury, dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, ustawy, Prawo o ruchu drogowym, pakiet deregulacyjny, delegacja, wytyczne, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, nalepka kontrolna, tablice rejestracyjne, wzory dokumentów, czasowa rejestracja pojazdów, wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, decyzja o rejestracji, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, numer rejestracyjny, dodatkowa zalegalizowana tablica rejestracyjna, zaświadczenie potwierdzające dane, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, wtórników, Minister Cyfryzacji, katalog danych, centralna ewidencja pojazdów, dane techniczne, emisja CO2, opłata ewidencyjna, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, karta kwalifikacji kierowcy, wysokość opłaty, prawo jazdy

Alert prawny 12.09. – 19.09.2022r.

Alert prawny 12.09. – 19.09.2022r. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych Z dniem 4 września 2022 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (dalej: prd) oraz niektórych innych ustaw, tzw. „pakietu deregulacyjnego”. Zmiany te przewidują […]
Więcej
Alert prawny, rozporządzenie, Minister Infrastruktury, dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, ustawy, Prawo o ruchu drogowym, pakiet deregulacyjny, delegacja, wytyczne, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, nalepka kontrolna, tablice rejestracyjne, wzory dokumentów, czasowa rejestracja pojazdów, wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, decyzja o rejestracji, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, numer rejestracyjny, dodatkowa zalegalizowana tablica rejestracyjna, zaświadczenie potwierdzające dane, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, wtórników, Minister Cyfryzacji, katalog danych, centralna ewidencja pojazdów, dane techniczne, emisja CO2, opłata ewidencyjna, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, karta kwalifikacji kierowcy, wysokość opłaty, prawo jazdy

Alert prawny 27.05. – 03.06.2022r.

Alert prawny 27.05. – 03.06.2022r. Wejście w życie dnia 2.04.2021 r. – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Na wskutek zmian, nowe brzmienie art. 155 niniejszej ustawy przyznaje decyzję o rozpoczęciu stosowania e-doręczeń ministrowi właściwemu do […]
Więcej
Alert prawny, rozporządzenie, Minister Infrastruktury, dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, ustawy, Prawo o ruchu drogowym, pakiet deregulacyjny, delegacja, wytyczne, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, nalepka kontrolna, tablice rejestracyjne, wzory dokumentów, czasowa rejestracja pojazdów, wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, decyzja o rejestracji, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, numer rejestracyjny, dodatkowa zalegalizowana tablica rejestracyjna, zaświadczenie potwierdzające dane, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, wtórników, Minister Cyfryzacji, katalog danych, centralna ewidencja pojazdów, dane techniczne, emisja CO2, opłata ewidencyjna, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, karta kwalifikacji kierowcy, wysokość opłaty, prawo jazdy

Alert prawny 29.04. – 05.05.2022r.

Alert prawny 29.04. – 05.05.2022r. Wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania zakażenia SARS-CoV-2 u norek W gospodarstwie utrzymującym norki lub jenoty, w którym podejrzewa się wystąpienie choroby, osoby mające kontakt z tymi zwierzętami: noszą maseczki trójwarstwowe, gogle lub okulary, rękawice ochronne […]
Więcej
Alert prawny, rozporządzenie, Minister Infrastruktury, dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, ustawy, Prawo o ruchu drogowym, pakiet deregulacyjny, delegacja, wytyczne, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, nalepka kontrolna, tablice rejestracyjne, wzory dokumentów, czasowa rejestracja pojazdów, wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, decyzja o rejestracji, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, numer rejestracyjny, dodatkowa zalegalizowana tablica rejestracyjna, zaświadczenie potwierdzające dane, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, wtórników, Minister Cyfryzacji, katalog danych, centralna ewidencja pojazdów, dane techniczne, emisja CO2, opłata ewidencyjna, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, karta kwalifikacji kierowcy, wysokość opłaty, prawo jazdy

Alert prawny 21.04. – 27.04.2022r.

Alert prawny 21.04. – 27.04.2022r. Zmienia się w dniu 23 kwietnia 2022 roku ustawa Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 tj.) Zmiana ustawy powoduje, że: przepis mówiący o tym, że urlop przysługujący pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego (wykorzystał urlop wyższy niż mu przysługuje), przysługuje mu w odpowiednio niższym […]
Więcej
Alert prawny, rozporządzenie, Minister Infrastruktury, dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, ustawy, Prawo o ruchu drogowym, pakiet deregulacyjny, delegacja, wytyczne, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, nalepka kontrolna, tablice rejestracyjne, wzory dokumentów, czasowa rejestracja pojazdów, wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, decyzja o rejestracji, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, numer rejestracyjny, dodatkowa zalegalizowana tablica rejestracyjna, zaświadczenie potwierdzające dane, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, wtórników, Minister Cyfryzacji, katalog danych, centralna ewidencja pojazdów, dane techniczne, emisja CO2, opłata ewidencyjna, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, karta kwalifikacji kierowcy, wysokość opłaty, prawo jazdy

Alert prawny 01.04. – 07.04.2022r.

Alert prawny 01.04. – 07.04.2022r. Zmienia się w dniu 01 kwietnia 2022 roku ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 tj.) Zmiana ustawy polega na tym, ze zmienia się treść przepisu art. 32 ust. 2 ustawy. Poprzednio zgodnie z treścią przepisu jeżeli płatnik […]
Więcej