Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

25.06.2021-02.07.2021 Wydane dnia 29.06.2021 r.- – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw Zasadniczym celem ustawy jest dopełnienie transpozycji dyrektywy...
Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Alert prawny 18.06-24.06.2021 r.

18.06.2021-24.06.2021 1. wydane dnia 18.06.2021 r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych...
Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Alert prawny 11.06-21.06.2021 r.

04.06.2021-11.06.2021 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Zgodnie z zapowiedziami rządu kolejne zmiany mają zostać...
Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Alert prawny 04.06-11.06.2021 r.

04.06.2021-11.06.2021 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 04 czerwca 2021 roku Rozporządzenie Infrastruktury z dnia 28 maja 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów...
Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Ważne zmiany w prawie dla przedsiębiorców

Maj 2021 W maju 2021 roku weszły w życie zmiany w prawie, dotyczące w szczególności pakietu akcyzowego i ustawy – Kodeks karny skarbowy, które mają ułatwić prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorcom. Pakiet Akcyzowy Od 1 maja 2021 r. zaczęły...
Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

Alert prawny 15.05.2021

15.05.2021 ► 15 maja 2021 r. – Ustawa o rezerwach strategicznych z dnia 17 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 255) Zmiana określa maksymalne limity wydatków latach 2021-2030 będących skutkiem finansowym zadań Prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych w...