Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

15.10.2021-21.10.2021 1. WCHODZI W ŻYCIE w dniu 15 października 2021 roku Ustawa z dnia 17 września 2021 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych...
Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

Alert prawny 08.10-14.10.2021 r.

08.10.2021-14.10.2021 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1756 z dnia 6 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/625 w odniesieniu do kontroli urzędowych zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego wywożonych z państw trzecich do...
Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

Alert prawny 30.07-05.08.2021 r.

30.07.2021-05.08.2021 Ustawa z dnia 8 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw – wchodzi w życie z dniem 23 lipca 2021 r. Wprowadzono m. in. następujące zmiany: -przywrócenie obowiązku sporządzania przez starostów...
Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

Alert prawny 23.07-29.07.2021 r.

23.07.2021-29.07.2021 Wchodzi w życie dnia 23.07.2021 r. – Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w...
Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

Alert prawny 25.06-02.07.2021 r.

25.06.2021-02.07.2021 Wydane dnia 29.06.2021 r.- – Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw Zasadniczym celem ustawy jest dopełnienie transpozycji dyrektywy...
Alert prawny 15.10-21.10.2021 r.

Alert prawny 18.06-24.06.2021 r.

18.06.2021-24.06.2021 1. wydane dnia 18.06.2021 r. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu technicznego przygotowania systemów i sieci służących do przekazywania informacji do gromadzenia danych informatycznych oraz danych...