Kredyty frankowe

Pomoc prawna

Poznaj możliwości, które daje obowiązujące prawo!

kancelaria Radców Prawnych TURCZA oferuje kompleksową pomoc prawników, którzy są specjalistami w zakresie reprezentowania Klientów w postępowaniach sądowych dotyczących kredytów frankowych (CHF). Bogate doświadczenie naszych adwokatów i radców prawnych oparte jest na kilkudziesięciu sprawach, z których każda została doprowadzona do finału satysfakcjonującego reprezentowanych przez nas kredytobiorców.  Niezależnie od tego czy kredyt nie został jeszcze spłacony bądź też od przelania ostatniej raty minęło już wiele lat to każdy „frankowicz” ma dużą szansę na unieważnienie umowy kredytowej i odzyskanie nadpłaconych pieniędzy.

Rozwiązanie umowy kredytowej


Jeśli masz kredyt we frankach szwajcarskich i poszukujesz prawnika, który poprowadzi Twoją sprawę i pomoże Ci się uwolnić od dokuczliwego ciężaru. Nasi adwokaci i radcowie prawni udzielą profesjonalnego wsparcia.

Odzyskanie nadpłaconych odsetek


Kredyt frankowy został spłacony już jakiś czas temu? Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby odzyskać nadpłacone pieniądze. Skorzystaj z możliwości, które daje Ci prawo!

Dalsze wsparcie


Pomyślne zakończenie sprawy frankowej w sądzie to jeszcze nie koniec. Po unieważnieniu umowy kredytowej należy również podjąć kolejne czynności takie jak m.in. wykreślenie hipoteki. W tym zakresie również można liczyć na naszych prawników!

Artykuły dot. frankowiczów

Jeśli mają Państwo problem związany z kredytem frankowym nasze artykuły prezentują przydatne informacje, które pomogą rozwiać wątpliwości oraz poznać aktualny stan prawny i orzecznictwo dotyczące zobowiązań zaciągniętych w CHF.

TSUE i NSA definitywnie obaliły kolejne argumenty banków w sporach z frankowiczami
Rozwód a pozew frankowy
TSUE ponownie pomaga frankowiczom
Zabezpieczenie powództwa w sprawach frankowych
Możliwość ponownego złożenia wniosku o zabezpieczenie w sprawach frankowych
TSUE przeciwko bankom – kolejny triumf frankowiczów
TSUE wkrótce wyda kluczowy wyrok ws. kredytów frankowych
Rzecznik TSUE poparł frankowiczów w sporach z bankami
Sytuacja frankowiczów w 2023 roku
Kredyty frankowe – omówienie wyroku TSUE
„Odfrankowienie” umowy kredytu – orzeczenia Sądu Najwyższego korzystne dla „Frankowiczów”

Nasze sukcesy


Przedstawiamy listę zawierającą wybrane wyroki i postanowienia sądów w sprawach dot. kredytów frankowych. W każdej z tych spraw reprezentowaliśmy naszych Klientów udzielając wsparcia prawnego w sprawach aż do ich pomyślnego zakończenia.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 7.03.2024 r. (sygn. akt XXVIII C 14504/23), pozwany bank: Polska Kasa Opieki SA

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu. Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.02.2024 r. (sygn. akt XVIII C 575/24), pozwany bank: Polska Kasa Opieki SA

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu. Zobacz dokument (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 2.02.2024 r. (sygn. akt I C 304/23), pozwany bank: Bank Gospodarki Żywnościowej S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami.
Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 31.01.2024 r. (sygn. akt XVIII C 2733/21), pozwany bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu.
Zobacz dokument (PDF)

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 27.12.2023 r. (sygn. akt I ACa2208/23), pozwany bank: Deutsche Bank Polska S.A.

Zabezpieczenie powództwa o ustalenie nieważności umowy na czas trwania postępowania poprzez nakazanie wstrzymania obowiązku dokonywania spłat rat kredytu przez powodów wynikających z umowy kredytu. Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22.12.2023 r. (sygn. akt XVIII C 2882/22), pozwany bank: mBank S.A.

Wstrzymanie w trybie zabezpieczenia do czasu prawomocnego zakończenia niniejszej sprawy obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach wynikających z umowy kredytu hipotecznego waloryzowanego kursem CHF dla osób fizycznych. Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 22.12.2023 r. (sygn. akt XVIII C 1675/21), pozwany bank: Pekao Bank Hipoteczny S.A.

Wstrzymanie obowiązku dokonywania przez powodów spłat rat kredytu w wysokości i terminach określonych umową kredytu. Zobacz dokument (PDF)

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 07.12.2023 r. (sygn. akt XVIII C 2405/21), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie od pozwanego na rzecz powoda kwoty 48 403,28 zł ustawowymi odsetkami za opóźnienie oraz zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami. Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 29.11.2023 r. (sygn. akt I ACz 1778/23), pozwany bank: mBank S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie z dnia 14.11.2023 r. (sygn. akt I C 909 /22), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych. Zobacz dokument (PDF)

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 07.11.2023 r. (sygn. akt I ACa 1148/22), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.11.2023 r. (sygn. akt XIII C 921/21/4), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 834 zł wraz z odsetkami.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 03.11.2023 r. (sygn. akt I C 1319/22), pozwany bank: mBank S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 10.10.2023 r. (sygn. akt XVIII C 1699/21), pozwany bank: PKO BP S.A.

Umorzenie postępowania wobec korzystnej dla frankowiczów ugody i zwrotu przez bank kosztów opłaty od pozwu.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu XIII Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie z dnia 02.10.2023 r. (sygn. akt XIII C 431/22/1), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 13.09.2023 r. (sygn. akt I C 164 /22), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 05.09.2023 r. (sygn. akt I C 678/22), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 18.08.2023 r. (sygn. akt I C 678/22), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Ustalenie nieważności umowy frankowej i obciążenie pozwanego kosztami procesu na rzecz powodów.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 08.08.2023 r. (sygn. akt I C 164 /22), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 19.06.2023 r. (sygn. akt XII C 2389/21), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo-odsetkowych.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 15.06.2023 r. (sygn. akt I C 1687/21), pozwany bank: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i obciążenie pozwanego kosztami procesu na rzecz powodów.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 23.03.2023 r. (sygn. akt XII C 2389/21), pozwany bank: Santander Bank Polska S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie zwrotu kosztów procesu w kwocie 11 817 zł wraz z odsetkami.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.02.2023 r. (sygn. akt I C 1943/20), pozwany bank: Deutsche Bank Polska S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zasądzenie zwrotu 288.278,36 zł wraz z odsetkami i zasądzenie zwrotu 13.790 CHF wraz z odsetkami oraz kosztami procesu 11.817 zł wraz z ustawowymi odsetkami.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 16.11.2022 r. (sygn. akt XII C 2517/20), pozwany bank: Bank BPH S.A.

Umorzenie postępowania wobec korzystnej dla frankowiczów ugody i zwrotu przez bank uzgodnionych roszczeń i kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 12.05.2022 r. (sygn. akt I C 2024/21), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Ustalenie nieważności umowy frankowej i zwrot przez bank uzgodnionych roszczeń i kosztów procesu.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 12.01.2022 r. (sygn. akt I C 2652/20), pozwany bank: Raiffeisen Bank International AG Oddział w Polsce

Zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwoty 72.090,02 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kwotę 6.667 zł tytułem zwrotu kosztów procesu, wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.11.2021 r. (sygn. akt XVIII C 2405/21), pozwany bank: Bank Millennium S.A.

Udzielenie zabezpieczenia powództwa poprzez wstrzymanie obowiązku dokonywania przez frankowiczów spłaty rat kapitałowo – odsetkowych.