Rolnictwo i przetwórstwo spożywcze


Bieżąca i kompleksowa obsługa branży rolno-spożywczej pozostaje od samego powstania Kancelarii TURCZA ważnym obszarem specjalizacji. Bogate doświadczenie oparte jest na wieloletniej obsłudze rozpoznawalnych na rynku podmiotów działalność w obszarze produkcji i przetwórstwa żywności oraz dystrybucji, transportu produktów spożywczych i handlu. W skład Zespołu Kancelarii wchodzą prawnicy nie tylko posiadający szerokie kwalifikacje i kompetencje, ale przede wszystkim znający tą problematykę oraz mający wypracowane i sprawdzone know-how.

Nasi adwokaci i radcowie prawni posiadają szeroką wiedzę z zakresu, często niszowych, zagadnień prawnych dotyczących: upraw rolnych, pasz, żywienia zwierząt, procedur hodowli, uboju i rozbioru, w tym również w obszarach oboju rytualnego. Dlatego też gotowi jesteśmy nieść profesjonalną pomoc w zakresie obsługi inwestycji rolniczych, jak i produkcji zwierzęcej, restrukturyzacji działalności, uzyskiwania dotacji oraz reprezentacji przed ARiMR. W naszej praktyce leży również wsparcie prawne w kontaktach z organami weterynarii, Państwowej Inspekcji Pracy, inspekcjami handlowymi.

Obsługujemy w sposób ciągły kilka podmiotów z branży rolnej, w tym zarówno producentów płodów rolnych, jak i hodowców. Zakładaliśmy również i nadzorujemy prawne działanie Grup Producentów Rolnych, w tym w zakresie obowiązków sprawozdawczych do właściwych organów i instytucji. Jesteśmy partnerami Krajowego Związku Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej POLPIG.

Od wielu lat stale świadczymy pomoc prawną podmiotom produkcyjnym z branży spożywczej. Z uwagi na powyższe, prawnicy z Zespołu Kancelarii, posiadają rozległą wiedzę w zakresie przepisów regulujących zarówno produkcję, jak i obrót produktami spożywczymi, w tym w szczególności w zakresie produkcji mięsa i wędlin. kancelaria uczestniczyła też w sporach dotyczących jakości produktów spożywczych, oraz ochrony praw patentowych do tych produktów i receptur na takie produkty.

Polecamy Państwu również lekturę naszego blog prawny dla branży spożywczej i rolnej, a także myśliwskiej i łowieckiej, gdzie na bieżąco publikujemy najnowsze artykuły przygotowane przez nasz Zespół.

Nasze doświadczenie


✅ Stała obsługa prawna dużych firm z branży spożywczej.
✅ Doświadczenie w zakresie przepisów regulujących produkcję artykułów spożywczych.
✅ Bogate doświadczenie w procesach dotyczących roszczeń związanych z jakością produktów i reklamacjami.
✅ Założenie i obsługa jednej z pierwszych w Polsce grup producentów rolnych.
✅Stała obsługa prawna kilku ubojni, w tym jednej z największych w Polsce.

W czym możemy pomóc?

Obrót nieruchomościami rolnymi

Uzyskiwanie zgód od KOWR

Przygotowywanie umów kontraktacji

Przygotowywanie umów dzierżawy

Zwroty nakładów za nasiewy na dzierżawionym gruncie

Uzyskiwanie decyzji i pozwoleń

Odszkodowania w związku z ASF

Odszkodowania za szkody łowieckie

Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego

Członkostwo w spółdzielniach rolnych

Badanie stanu prawnego nieruchomości

Wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Prowadzenie postępowań administracyjnych

.

Współpraca m.in. z producentami rolnymi

Reprezentacja przed ARiMR

Powierz nam swoje sprawy i wyślij zapytanie.