Kasowy PIT, UOKIK, Wskaźnik cena 1 m2, Wskaźnik ceny dóbr inwestycyjnych, Nowelizacja prawa budowlanego, Ustawa o działalności kosmicznej, Legalizacja pojazdów autonomicznych, System SENT, Krajowy rejestr karny, Podatek rolny, Oferty publiczne papierów wartościowych, Prawo o zdrowiu roślin, Naruszenie danych osobowych, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta, Projekt ustawy o ochronie sygnalistów, Implementacja unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, Podział majątku wspólnego

Turcza News: Legal newsletter for entrepreneurs 11.03.2024

Turcza News: Legal newsletter for entrepreneurs 11.03.2024 We present our latest legal newsletter for entrepreneurs – TURCZA News. This is a special moment for us, because this time we have prepared for you a comprehensive overview of significant changes in the law that may be of key importance for doing business. Our goal is to […]
Read More
Newsletter prawny, Akt prawne, Rozporządzenia, Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Rejestr Należności Publicznoprawnych, Programy nauczania, Zmiany, Firma

Legal Newsletter 03.03.2023. – 03.09.2023.

Legal Newsletter 03.03.2023. – 03.09.2023. We encourage you to read the latest legal newsletter on our blogprawnik.pl! The legal acts published on March 3 and 4, 2023, describe new regulations of the Ministry of Finance and the Ministry of Education and Science, which introduce important changes to the Public Debt Register and curricula. Find out […]
Read More
Newsletter, Prawny, Przedsiębiorca, Prawo, Przepisy, Ustawa, Wychowanie w trzeźwości, Przeciwdziałanie alkoholizmowi, Rozporządzenie, Minister Zdrowia, Badania na obecność alkoholu, Środki działające podobnie do alkoholu, Organizm pracownika, Bezpieczeństwo pracowników, Kary finansowe, Sankcje

Legal Newsletter 17.02.2023. – 23.02.2023 r.

Legal Newsletter 17.02.2023. – 23.02.2023 r. As an entrepreneur these days, you can’t afford to ignore legal issues. That is why it is a good idea to regularly follow current events in the legal world. To this end, we recommend reading the latest legal newsletter on our legal blog businessprawnik.pl. In this way, you will […]
Read More

Newsletter prawny 03.02.2023 r. – 09.02.2023 r.

Newsletter prawny 03.02.2023 r. – 09.02.2023 r. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony biznesprawnik.pl i zapoznania się z naszym newsletter prawnym z okresu od 03.02.2023 r. do 09.02.2023 r. W tym tygodniu wchodzą w życie ważne rozporządzenia, które dotyczą sektora energetycznego, obrony narodowej oraz zdrowia. Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska zmieniające Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad […]
Read More
Newsletter prawny, 27.01.2023r. - 02.02.2023r., zmiany, ustawa Prawo budowlane, definicje, postępowanie, stany zagrożenia epidemicznego, epidemia, dokumenty elektroniczne, dziennik budowy, książka obiektu budowlanego, biznes, praca zawodowa, branża budowlana

Legal newsletter 27.01.2023. – 02.02.2023r.

Legal newsletter 27.01.2023. – 02.02.2023r. We encourage you to visit our website and read our latest legal newsletter dated 27.01.2023. – 02.02.2023. In the newsletter you will find information about changes to the Law on Construction Law of January 27, 2023. The Law introduces a number of changes in the definition of terms, handling during […]
Read More

Legal Newsletter 03.02.2023. – 09.02.2023 r.

Legal Newsletter 03.02.2023. – 09.02.2023 r. Visit biznesprawnik.pl to read our legal newsletter from 03/02/2023 to 09/02/2023. Important regulations that affect the energy, national defense and health sectors come into force this week. An Ordinance of the Minister of Climate and Environment amending the Ordinance on detailed rules for the formation and calculation of tariffs […]
Read More
Alert prawny, rozporządzenie, Minister Infrastruktury, dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, ustawy, Prawo o ruchu drogowym, pakiet deregulacyjny, delegacja, wytyczne, art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b, nalepka kontrolna, tablice rejestracyjne, wzory dokumentów, czasowa rejestracja pojazdów, wniosek o rejestrację, wyrejestrowanie pojazdu, decyzja o rejestracji, zawiadomienie o nabyciu lub zbyciu pojazdu, wtórniki dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, numer rejestracyjny, dodatkowa zalegalizowana tablica rejestracyjna, zaświadczenie potwierdzające dane, opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, wtórników, Minister Cyfryzacji, katalog danych, centralna ewidencja pojazdów, dane techniczne, emisja CO2, opłata ewidencyjna, Fundusz – Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, karta kwalifikacji kierowcy, wysokość opłaty, prawo jazdy

Legal Alert 12.09. – 19.09.2022

Legal Alert 12.09. – 19.09.2022 Regulation of the Minister of Infrastructure on the conditions of distribution of blank registration certificates and temporary permits As of September 4, 2022, the provisions of the Law of August 14, 2020 amending the Road Traffic Law (hereinafter: prd) and certain other laws, the so-called “deregulation package,” came into force. […]
Read More
nieuczciwa konkurencja, walka, praktyki nieuczciwej konkurencji, wprowadzanie w błąd, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, bezprawne wykorzystywanie

Legal newsletter – July 2022

Legal newsletter – July 2022 The latest Newsletter is now available! In addition to the list of changes in the law, you will read articles by our lawyers: “Unfair competition. How to fight it?” “Guaranteed Bank Credit”.
Read More