Spedycja ładunków wielkogabarytowych, rozmiary ładunków, pojazdy nienormatywne, przedsiębiorca transportowy, odpowiedzialność spedytora, trudności w transporcie, przygotowanie do realizacji zleceń, artykuł apl. radc. Angeliki Marcinkowskiej, blog prawniczy biznesprawnik.pl, link do artykułu

Freight forwarding of bulky cargo – freight forwarder’s liability and other things a transport entrepreneur should know

Freight forwarding of bulky cargo – freight forwarder’s liability and other things a transport entrepreneur should know Bulky cargoes by their size many times exceed the standard dimensions of transport vehicles, so their transport requires the use of abnormal vehicles. Every year the number of entrepreneurs engaged in the forwarding of the aforementioned goods increases. […]
Read More