Reducing pesticide use by 50%: challenges for farmers

Dear Customers,

We have an important warning for you regarding the future of our agriculture! The article “Reducing pesticide use by 50%: challenges for farmers” on agroprawnik.pl sheds light on the dramatic challenges facing our farmers. The European Commission has decided to revolutionize the use of pesticides, targeting a 50% reduction by 2030!

🚫 This is not only a huge challenge, but an outright nightmare for farmers! The EU plan could affect crops, with little or no impact on food security, the European Commission warns. The reduction is also expected to affect more dangerous pesticides, and this could threaten crops and food safety.

🌿 It’s worth noting that the restrictions could even extend to urban areas, sports facilities and private gardens. This is a huge blow to farmers, who will now have to contend with new and unpredictable challenges. Alternative farming models may be the only recourse, but will we have time to adapt to them?

🔗 Read more a article on agroprawnik.pl: https://agroprawnik.pl/2024/01/26/zmniejszenie-zuzycia-pestycydow-o-50-wyzwania-dla-rolnikow/.

Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%, rolnicy, strategia „od pola do stołu”, Europejski Zielony Ład, zrównoważone stosowanie pestycydów, cele do 2030, pestycydy chemiczne, niebezpieczne pestycydy, ryzyko, Unijny plan, uprawy, bezpieczeństwo żywnościowe, obszary nierolnicze, alternatywne modele rolnictwa, ekologiczne zasady, sektor rolnictwa, ilość zużytych substancji czynnych, kraje UE, redukcja kosztów, doradztwo strategiczne, grupy online, oszczędności dla rolników, francuskie rolnictwo, polscy rolnicy, konkurencyjna żywność, utrata pozycji na rynku, uprawy sadownicze, ekologiczność