Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników, Gospodarstwa rolne, Niepełnosprawni członkowie rodziny, Praca na gospodarstwie rolnym, Zmiana przepisów, Rezygnacja z pracy, Warunki ustawowe, Dziecko niepełnosprawne, Świadczenie wspierające, Świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci do 18 roku życia, Pełnoletniość dziecka, Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby z niepełnosprawnością, Przejście na nowe świadczenie pielęgnacyjne, Wsparcie dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem wymagającym opieki, Śmierć osoby wspieranej, Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po śmierci, Kontynuacja wsparcia, Ułatwienia dla rolników, Jakość życia rodzin w Polsce

agroprawnik.pl: Nursing benefit for farmers from 2024

agroprawnik.pl: Nursing benefit for farmers from 2024 A new era of support for farmers – a new article on our blog for the food and agriculture industry – agroprawnik.pl. The Ministry of Family, Labor and Social Policy has announced significant changes to care benefits for our community. Starting January 1, 2024, we are taking a […]
Read More
Rolnictwo, Dopłaty, Rolnik, Dopłaty bezpośrednie

Direct payments in 2023 – new article on agroprawnik.pl

Direct payments in 2023 – new article on agroprawnik.pl We are pleased to inform our readers about a new article titled: “Direct payments in 2023”. on our legal blog for the agricultural and food industry agroprawnik.pl. The article is written by legal trainee Jakub Matysiak, who is a specialist in legal regulations related to the […]
Read More
dziedziczenie gospodarstwa rolnego, przepisy ogólne, Trybunał Konstytucyjny, data otwarcia spadku, spełnienie przesłanek, praca przy produkcji rolnej, przygotowanie zawodowe, małoletni, nauka zawodu, trwała niezdolność do pracy, małżonek spadkodawcy, podział gospodarstwa rolnego, zniesienie współwłasności, art. 213 Kodeksu Cywilnego, zasady prawidłowej gospodarki rolnej, powierzchnia nieruchomości rolnych, dziedziczenie na zasadach ogólnych

Succession and division of an agricultural holding

Succession and division of an agricultural holding Jakub Matysiak Legal trainee In the case of inheritance of agricultural holdings, the general rules on inheritance contained in Articles 931 to 940 of the Civil Code are generally applicable. However, following the judgment of the Constitutional Tribunal of 31 January 2001 (Act No 4/99), on the basis […]
Read More