Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Świadczenie pielęgnacyjne dla rolników, Gospodarstwa rolne, Niepełnosprawni członkowie rodziny, Praca na gospodarstwie rolnym, Zmiana przepisów, Rezygnacja z pracy, Warunki ustawowe, Dziecko niepełnosprawne, Świadczenie wspierające, Świadczenie pielęgnacyjne dla dzieci do 18 roku życia, Pełnoletniość dziecka, Świadczenie pielęgnacyjne dla osoby z niepełnosprawnością, Przejście na nowe świadczenie pielęgnacyjne, Wsparcie dla rodzin z więcej niż jednym dzieckiem wymagającym opieki, Śmierć osoby wspieranej, Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego po śmierci, Kontynuacja wsparcia, Ułatwienia dla rolników, Jakość życia rodzin w Polsce

agroprawnik.pl: Nursing benefit for farmers from 2024

agroprawnik.pl: Nursing benefit for farmers from 2024 A new era of support for farmers – a new article on our blog for the food and agriculture industry – agroprawnik.pl. The Ministry of Family, Labor and Social Policy has announced significant changes to care benefits for our community. Starting January 1, 2024, we are taking a […]
Read More
Rolnictwo, Dopłaty, Rolnik, Dopłaty bezpośrednie

Direct payments in 2023 – new article on agroprawnik.pl

Direct payments in 2023 – new article on agroprawnik.pl We are pleased to inform our readers about a new article titled: “Direct payments in 2023”. on our legal blog for the agricultural and food industry agroprawnik.pl. The article is written by legal trainee Jakub Matysiak, who is a specialist in legal regulations related to the […]
Read More