Newsletter prawny dla przedsiębiorców (26.11.2023 r. – 08.12.2023 r.)

Szanowni Państwo,

na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl pojawił się najnowszy Newsletter prawny dla przedsiębiorców (26.11.2023r. – 08.12.2023r.), w którym poruszyliśmy kwestie najnowszych zmian w prawie.

✔️ Wchodzi w życie w dniu 30 listopada 2023 roku: Ustawa o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw z dnia 17 sierpnia 2023 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1762). Nowelizacja dotyczy przede wszystkim regulacji ciepłownictwa i chłodnictwa, rozszerzając możliwości gwarancji pochodzenia na ciepło i chłód, biometan oraz wodór odnawialny. Ustawa zakłada także wprowadzenie tzw. krajowego punktu kontaktowego do spraw odnawialnych źródeł energii. Zmieniony został próg mocy dla decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznych, pomp ciepła oraz kolektorów słonecznych z 50 kW do 150 kW.

✔️ Wchodzi w życie w dniu 5 grudnia 2023 roku: Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni z dnia 10 stycznia 2018 roku (Dz.U. z 2018 r. poz. 305, t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 158). Zmiany dotyczą zakazu handlu w niedziele przypadające na dzień 24 grudnia oraz wprowadzenia wyjątków dla kolejnych dwóch niedziel poprzedzających tę datę.

✔️ Zmienia się w dniu 6 grudnia 2023 roku: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2205, t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 87).

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z treściami aktów prawnych, które dostępne są na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl. Zrozumienie tych zmian może mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia Państwa przedsiębiorstw. Dbamy o Państwa wiedzę i bezpieczeństwo prawne. Zapraszamy do lektury! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/12/08/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-26-11-2023-r-08-12-2023-r/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Newsletter prawny, Przedsiębiorcy, Ustawa, Odnawialne źródła energii, Ciepłownictwo, Chłodnictwo, Gwarancje pochodzenia, Biometan, Wodór odnawialny, Krajowy punkt kontaktowy, Procedury administracyjne, Instalacje odnawialnego źródła energii, Energia z odnawialnych źródeł, Biogaz, Biometan, System wsparcia, Klastry energii, Cable pooling, Handel w niedziele, Ograniczenie handlu, Dzień Bożego Narodzenia, Zmiany w ustawie, Rozporządzenie, Zasiłki z ubezpieczenia społecznego, Nowelizacja, Potwierdzanie dokumentów, Prawo do świadczeń, Zakres informacji, Ubezpieczenie społeczne, Dokumenty potrzebne do zasiłków