TSUE i NSA definitywnie obaliły kolejne argumenty banków w sporach z frankowiczami

Na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl ukazał się artykuł autorstwa Damiana Nowickiego, adwokata z naszego Zespołu,  dotyczący najnowszych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) i Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), które mają istotne konsekwencje dla sporów pomiędzy bankami a kredytobiorcami frankowymi.

Wyroki te, z dnia 7 grudnia 2023 roku (C‑140/22) oraz 4 grudnia 2023 roku (II FSK 334/22), radykalnie wpływają na dotychczasową sytuację prawną. Pierwszy z wymienionych wyroków TSUE stanowi, że umowa kredytu hipotecznego może być uznana za nieważną z powodu nieuczciwego warunku, bez konieczności składania oświadczenia przez kredytobiorcę przed sądem. To oznacza, że procesy mogą być zamykane już na pierwszej rozprawie, co stanowi istotną zmianę w dotychczasowej praktyce sądowej.

Dodatkowo, TSUE jasno określił, że banki nie mogą żądać od kredytobiorców roszczeń ponad zwrot kapitału i odsetek po wezwaniu do zwrotu kapitału. Autor zauważa, że choć banki mogą próbować interpretować wyrok inaczej, to jego jednoznaczny charakter eliminuje możliwość dochodzenia odsetek przez banki na etapie przedsądowym.

Drugim istotnym wyrokiem jest ten NSA z 4 grudnia 2023 roku, który stwierdza, że świadczenia wypłacane na rzecz kredytobiorców w wyniku nieważności umowy nie stanowią kosztów uzyskiwania przychodów dla banku. To oznacza, że banki będą ponosić większe koszty, przedłużając procesy sądowe z kredytobiorcami.

\Oba te wyroki znacznie ograniczają pole manewru banków w sporach z kredytobiorcami frankowymi. Ostatecznie sugeruje, że strategia banków w kwestii ugód powinna ulec zmianie, aby być bardziej korzystną dla kredytobiorców. Szczegóły: https://biznesprawnik.pl/2023/12/11/tsue-i-nsa-definitywnie-obalily-kolejne-argumenty-bankow-w-sporach-z-frankowiczami/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

kredyty frankowe, TSUE, NSA, wyroki, banki, frankowicze, umowa kredytu hipotecznego, dyrektywa Rady 93/13/EWG, nieuczciwe warunki umowne, nieważność umowy, rekompensata, oświadczenia kredytobiorców, zwrot kapitału, odsetki, wezwanie do zwrotu kapitału, przedawnienie, roszczenia, waloryzacja kapitału, reklamacja, ugody, finanse banku, polityka ugód