Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki – biznesprawnik.pl

Zapraszamy na naszą stronę, gdzie opublikowaliśmy nowy artykuł „Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki” autorstwa apl. radc. Michała Klauzińskiego.

Artykuł omawia procedurę zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W skrócie, legitymację do wytoczenia powództwa o uchylenie takiej uchwały mają zarząd, rada nadzorcza, poszczególni członkowie tych organów, a także wspólnicy lub akcjonariusze, którzy w odpowiednich sytuacjach mogą ją zaskarżyć. Zaskarżenie uchwały nie wstrzymuje postępowania rejestrowego, ale sąd może je zawiesić po przeprowadzeniu posiedzenia jawnego. Termin na wytoczenie powództwa wynosi maksymalnie sześć miesięcy od dnia podjęcia uchwały. Warto zauważyć, że uchwała musi być zgodna z prawem i nie naruszać dobrych obyczajów oraz interesów spółki lub akcjonariuszy.

Dla bardziej szczegółowych informacji zapraszamy na nasz blog prawny biznesprawnik.pl: https://biznesprawnik.pl/2023/09/08/zaskarzenie-uchwaly-o-przeksztalceniu-spolki/.

Prawo Spółek, Zaskarżenie uchwały, Przekształcenie spółki, Art. 567 Kodeksu spółek handlowych, Art. 422–427 KSH, Legitymacja do wytoczenia powództwa, Zarząd, Rada nadzorcza, Wspólnik, Akcjonariusz, Uchylenie uchwały, Stwierdzenie nieważności uchwały, Statut spółki, Umowa spółki, Dobre obyczaje, Sąd rejestrowy, Postępowanie rejestrowe, Miesiąc, Sześć miesięcy, Roszczenie, Etyczno-moralne kryteria oceny, Interesy wspólników, Interesy akcjonariuszy, Uczciwość kupiecka, Stosunki wewnętrzne spółki, Zgodność z prawem, Prawne granice