Prawo Spółek, postępowanie konwokacyjne, obniżenie kapitału, spółka akcyjna, wierzyciele, zgłoszenie roszczeń, Monitor Sądowy i Gospodarczy, art. 456 KSH, art. 457 KSH, akcjonariusze, wkłady na akcje, kapitał zakładowy, kapitał rezerwowy, depozyt sądowy, emisja akcji, umorzenie akcji własnych, art. 363 KSH, art. 360 KSH, kapitał zapasowy, autor Michał Klauziński, prawo prywatne, prawo cywilne, prawo handlowe

Spółki: Czy postępowanie konwokacyjne w przypadku obniżenia kapitału w spółce akcyjnej jest zawsze obowiązkowe?

Spółki: Czy postępowanie konwokacyjne w przypadku obniżenia kapitału w spółce akcyjnej jest zawsze obowiązkowe? Zapraszamy do zgłębienia artykułu na biznesprawnik.pl pod tytułem „Czy postępowanie konwokacyjne w przypadku obniżenia kapitału w spółce akcyjnej jest zawsze obowiązkowe?”. Artykuł ten to rzetelne źródło informacji na temat postępowania konwokacyjnego w kontekście obniżenia kapitału zakładowego spółki akcyjnej. W naszym prawniczym […]
Więcej
Prawo spółek, art. 587(1) Kodeksu spółek handlowych, obowiązki, informacje, dokumenty, sprawozdania, wyjaśnienia, grzywna, kara ograniczenia wolności, umyślne działanie, nieumyślne działanie, sankcje karne, rada nadzorcza, projekt ustawy, norma sankcjonująca, spółka handlowa, szkoda, zarząd spółki, prokurenci, umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia, przestępstwo indywidualne, zamiar bezpośredni, zamiar ewentualny, odpowiedzialność, organy spółki, efektywne prowadzenie spraw, rzetelne informacje, bieżący dostęp, kompleksowe informacje, działania, interes spółki

Spółki na biznesprawnik.pl: Odpowiedzialności z art. 587(1) Kodeksu spółek handlowych

Spółki na biznesprawnik.pl: Odpowiedzialności z art. 587(1) Kodeksu spółek handlowych Szanowni Państwo, zachęcamy do lektury artykułu na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl autorstwa Michała Klauzińskiego, aplikanta radcowskiego, który zgłębia zagadnienia związane z „Odpowiedzialnością z art. 587(1) Kodeksu spółek handlowych”. Artykuł skupia się na analizie przepisów prawa regulujących obowiązki informacyjne osób związanych ze spółką oraz wprowadzenia sankcji […]
Więcej
Prawo Spółek, Zaskarżenie uchwały, Przekształcenie spółki, Art. 567 Kodeksu spółek handlowych, Art. 422–427 KSH, Legitymacja do wytoczenia powództwa, Zarząd, Rada nadzorcza, Wspólnik, Akcjonariusz, Uchylenie uchwały, Stwierdzenie nieważności uchwały, Statut spółki, Umowa spółki, Dobre obyczaje, Sąd rejestrowy, Postępowanie rejestrowe, Miesiąc, Sześć miesięcy, Roszczenie, Etyczno-moralne kryteria oceny, Interesy wspólników, Interesy akcjonariuszy, Uczciwość kupiecka, Stosunki wewnętrzne spółki, Zgodność z prawem, Prawne granice

Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki – biznesprawnik.pl

Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki – biznesprawnik.pl Zapraszamy na naszą stronę, gdzie opublikowaliśmy nowy artykuł „Zaskarżenie uchwały o przekształceniu spółki” autorstwa apl. radc. Michała Klauzińskiego. Artykuł omawia procedurę zaskarżenia uchwały o przekształceniu spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. W skrócie, legitymację do wytoczenia powództwa o uchylenie takiej uchwały mają zarząd, rada nadzorcza, poszczególni członkowie […]
Więcej
spółki kapitałowe, rada nadzorcza, obowiązkowa, organ nadzoru, spółka komandytowo-akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, prosta spółka akcyjna, spółka akcyjna, Kodeks spółek handlowych, kapitał zakładowy, akcjonariusze, wspólnicy, przesłanki, umowa spółki, obowiązek ustanowienia

biznesprawnik.pl: W których spółkach rada nadzorcza jest obowiązkowa?

biznesprawnik.pl: W których spółkach rada nadzorcza jest obowiązkowa? Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa apl. radc. Michała Klauzińskiego, pt. „W których spółkach rada nadzorcza jest obowiązkowa?”. W tekście tym, autor analizuje istotny aspekt funkcjonowania spółek kapitałowych – obowiązek ustanowienia rady nadzorczej. Artykuł jest cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców, inwestorów i osób zainteresowanych zarządzaniem […]
Więcej
Zgodnie z art. 553 Kodeksu spółek handlowych, spółka przekształcona, prawa i obowiązki, zezwolenia, koncesje, ulgi, §2 przepisu, Wyrok SN, sygn. akt, kontynuacja, forma prawna, podmiot, sukcesja uniwersalna, typ spółki, tożsamość podmiotowa, prawo cywilnoprawne, prawo organizacyjne, prawo publicznoprawne, przekształcenie spółki, stosunki prawne, wierzyciele, prawo procesowe, orzeczenia, decyzje administracyjne, adresat decyzji

Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji

Przekształcenie spółki a zasada kontynuacji Szanowni Klienci, Chcielibyśmy poruszyć ważny temat dotyczący przekształcenia spółek handlowych. Zapraszamy Was do zapoznania się z artykułem na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, który przybliża zagadnienie „Zasady kontynuacji w przekształceniu spółki: Wpływ na prawa i obowiązki”. Artykuł został napisany przez apl. radc. Michała Klauzińskiego i rozwija temat zgodnie z art. 553 […]
Więcej
Spółki, Umowa spółki, Zwrot zaliczek, Przewidywana dywidenda, Podział zysku, Zatwierdzenie sprawozdania finansowego

Zaliczka na poczet dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy Z przyjemnością informujemy naszych czytelników o opublikowaniu nowego artykułu pt. „Zaliczka na poczet dywidendy” na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl. Publikacja przedstawia istotne informacje dotyczące tej powszechnie stosowanej instytucji w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Autorstwo tekstu należy do apl. radc. Michała Klauzińskiego, członka naszego Zespołu specjalizującego się w prawie prywatnym, w szczególności […]
Więcej
Legitymacja wspólnika, spółka z o.o., powództwo, uchylenie uchwały, art. 250 pkt 2 KSH, obowiązki wspólnika, prawo gospodarcze, aspekty prawne, wiedza, prawo, biznes

Legitymacja wspólnika spółki z o.o. do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników zgodnie z art. 250 pkt 2 KSH

Legitymacja wspólnika spółki z o.o. do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników zgodnie z art. 250 pkt 2 KSH Serdecznie zachęcamy do odwiedzenia naszej strony biznesprawnik.pl i zapoznania się z artykułem apl. radc. Michała Klauzińskiego, dotyczącym legitymacji wspólnika spółki z o.o. do wytoczenia powództwa o uchylenie uchwały wspólników zgodnie z art. 250 pkt 2 KSH. […]
Więcej
zawiadamianie, wspólnicy, spółka z o.o., zgromadzenie wspólników, uchwały, art. 238 KSH, listy polecone, przesyłki, poczta kurierska, termin, blog prawny, biznesprawnik.pl, zwołanie, ograniczona odpowiedzialność

W jaki sposób zawiadamiać wspólników w spółce z o.o. o organizowanym zgromadzeniu wspólników tak, by nikt nie mógł podważyć podjętych uchwał?

W jaki sposób zawiadamiać wspólników w spółce z o.o. o organizowanym zgromadzeniu wspólników tak by nikt nie mógł podważyć podjętych uchwał? Jedną z najcięższych czynności mogących stwarzać problemy w bieżącym funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to zwołanie wspólników na zgromadzenie wspólników. Zgodnie z art. 238 KSH zgromadzenie wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub […]
Więcej
michał klauziński, wymagalność zobowiązania, spółka z o.o., odpowiedzialność członka zarządu, art. 299 Kodeksu spółek handlowych, przesłanki egzoneracyjne, interpretacja art. 299 KSH, brak zgody w orzecznictwie, wymagalność zobowiązań, ochrona interesów wierzyciela, uniknięcie odpowiedzialności

Wymagalność zobowiązania spółki z o. o. a odpowiedzialność członka zarządu

Wymagalność zobowiązania spółki z o. o. a odpowiedzialność członka zarządu Michał Klauziński Aplikant radcowski Zgodnie z art. 299 § 1 Kodeksu spółek handlowych została określona odpowiedzialność członków zarządu, która aktualizuje się, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu wówczas odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania. W tym miejscu, należy wskazać na przesłanki egzoneracyjne, o […]
Więcej
Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, KSH, spółki handlowe, grupy spółek, spółka dominująca, spółka zależna, zarząd, rada nadzorcza, odpowiedzialność członków organów, ryzyko gospodarcze, interes grupy spółek, ochrona członków organów, kompetencje rady nadzorczej, sprawozdania, rewizja stanu majątku, informacje, dokumenty, ustawa, wejście w życie

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych Dnia 9 lutego 2022 roku Sejm uchwalił długo przygotowywaną nowelizację kodeksu spółek handlowych. Jest to jedna z największych nowelizacji KSH. Nowelizacja KSH w obszarze przepisów związanych z prawem grup spółek ma na celu wzmocnienie roli spółek dominujących w grupach spółek. Zabezpiecza zarządców spółek zależnych przed odpowiedzialnością za wykonywane przez nich polecenia […]
Więcej