turczanieruchomosci.pl: Nowelizacja przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Z przyjemnością informujemy, że na naszej stronie internetowej turczanieruchomosci.pl pojawił się nowy artykuł autorstwa członka naszego Zespołu, apl. radc. Jakuba Matysiaka, specjalizującego się w prawie cywilnym oraz administracyjnym w szczególności prawem rolnym i obrotem nieruchomości rolnych – „Nowelizacja przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności”

Wprowadzona w życie od 31 sierpnia 2023 roku nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami stanowi ważny etap eliminacji instytucji użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego. Nowe przepisy przewidują zmiany w systemie odpłatności za nieruchomości użytkowane wieczysto, dotyczące zarówno przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, jak i osób fizycznych. Ważne jest również, że administracja publiczna nie będzie mogła odmówić sprzedaży nieruchomości użytkownikowi wieczystemu, jeśli ten złoży wniosek w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów, a termin ten mija 31 sierpnia 2024 roku.

Powyższa nowelizacja wprowadza także nowe zasady odpłatności za nabycie gruntu, uwzględniając różne opcje cenowe oraz możliwość rozłożenia płatności na maksymalnie 10 lat. Jednostki samorządu terytorialnego mogą również ustalić własne zasady odpłatności.

Nowe przepisy zmieniają sposób określania ceny nieruchomości gruntowej, co może skutkować relatywnie wysokimi opłatami za nabycie gruntu przez użytkownika wieczystemu.

Choć wprowadzenie tych przepisów ma na celu eliminację użytkowania wieczystego z polskiego systemu prawnego, istnieją pewne obawy związane z krótkim terminem na złożenie wniosku oraz wysokością opłat, co może uczynić proces wykupienia gruntu nieopłacalnym dla wielu podmiotów.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną publikacją na turczanieruchomosci.pl, aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat: https://turczanieruchomosci.pl/2023/09/08/nowelizacja-przeksztalcenia-prawa-uzytkowania-wieczystego-w-prawo-wlasnosci/.
NOWELIZACJA, PRZEKSZTAŁCENIA, PRAWO, UŻYTKOWANIE WIECZYSTE, PRAWO WŁASNOŚCI, Ustawa o gospodarce nieruchomościami, eliminacja instytucji użytkowania wieczystego, system odpłatności za nieruchomość, przedsiębiorcy, spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne, garaże, podmioty administracji publicznej, sprzedaż nieruchomości, wniosek o sprzedaż, termin, cena wykupu, cena za grunt, płatność w ratach, jednostki samorządu terytorialnego, stawka procentowa, opłata roczna, wartość rynkowa gruntu, użytkownik wieczysty, eliminacja użytkowania wieczystego, system prawnego, wysokość opłaty, wykupienie gruntu

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ
ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ
e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ