Newsletter prawny dla przedsiębiorców (07.09.2023 r. – 21.09.2023 r.)

Z przyjemnością prezentujemy najnowszą odsłonę Newslettera Prawnego dla przedsiębiorców, obowiązujący od 7 września 2023 roku do 21 września 2023 roku, która pojawiła się na biznesprawnik.pl. W najnowszym wydaniu znajdują się istotne informacje dotyczące zmian w prawie, które mogą mieć wpływ na Twoją działalność. 

W najnowszym wydaniu Newslettera Prawnego dla przedsiębiorców, omówiamy m.in. nowe Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie wyceny nieruchomości, zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wiele innych istotnych kwestii prawnych.

Zachęcamy do lektury! Pełne teksty nowych przepisów oraz więcej informacji znajdują się na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl. Nie przegap tych ważnych zmian i śledź nasz Newsletter Prawny! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/09/22/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-07-08-2023-r-21-09-2023-r/.

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii, Uchylone Rozporządzenie Rady Ministrów, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Decyzja w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, Ustawa Prawo budowlane, Protokół przewodów kominowych, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, Biogazownie rolnicze, Ustawa o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego przekształcenia, połączenia lub podziału spółek, Kodeks cywilny, Naruszenie dóbr osobistych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Kontrola działalności administracji publicznej przez sąd, Ustawa o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z pracownikami