Kasowy PIT, UOKIK, Wskaźnik cena 1 m2, Wskaźnik ceny dóbr inwestycyjnych, Nowelizacja prawa budowlanego, Ustawa o działalności kosmicznej, Legalizacja pojazdów autonomicznych, System SENT, Krajowy rejestr karny, Podatek rolny, Oferty publiczne papierów wartościowych, Prawo o zdrowiu roślin, Naruszenie danych osobowych, Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych, Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta, Projekt ustawy o ochronie sygnalistów, Implementacja unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów, Podział majątku wspólnego

Turcza News: Legal newsletter for entrepreneurs 11.03.2024

Turcza News: Legal newsletter for entrepreneurs 11.03.2024 We present our latest legal newsletter for entrepreneurs – TURCZA News. This is a special moment for us, because this time we have prepared for you a comprehensive overview of significant changes in the law that may be of key importance for doing business. Our goal is to […]
Read More