nowe przepisy, Kodeks Pracy, zmiany, przedsiębiorcy, artykuł, prawo pracy, wpływ na firmę, specjalista, Marta Rabe-Kozłowska, blog prawniczy, biznesprawnik.pl, porcja wiedzy, link

New regulations in the Labor Code – summary of changes for entrepreneurs

New regulations in the Labor Code – summary of changes for entrepreneurs We are pleased to announce that a new article written by Marta Rabe-Kozlowska – a specialist in commercial companies law, business law, civil law, personal data protection and Legal English – “New regulations in the Labor Code – summary of changes for entrepreneurs” […]
Read More
tryby pracy zdalnej, porozumienie między pracownikiem a pracodawcą, stan nadzwyczajny, epidemia, zagrożenie epidemiologiczne, praca zdalna na wniosek pracownika, okazjonalna praca zdalna, narzędzia pracy, koszty, szkolenia, grupa pracowników podlegających specjalnej ochronie, badanie trzeźwości, wewnętrzne regulacje, wprowadzenie do miejsc pracy

Work – remote and hybrid, permanent and occasional

Work – remote and hybrid, permanent and occasional Marta Rabe-Kozłowska Legal counsel The amendment provides for several modes of remote work. The first is total remote work – fully performed in a place other than the employee’s workplace, including his place of residence. In the case of partial remote work, on the other hand, it […]
Read More
Nowelizacja Kodeksu Pracy, Dyrektywa UE 2019/1152, Dyrektywa UE 2019/1158, Ochrona pracowników, Zakaz konkurencji, Umowa o pracę na okres próbny, Obowiązki informacyjne pracodawców, Uzasadnienie wypowiedzeń umów o pracę na czas określony, Zmiany w urlopach, Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej, Urlop opiekuńczy, Urlop rodzicielski, Uprawnienia pracowników opiekujących się dziećmi, Elastyczna organizacja pracy, Wykroczenia przeciw prawom pracownika, Rozłożenie ciężaru dowodu.

Newsletter – Labor Law: Labor Code amendment – August 1, 2022

Newsletter – Labor Law: Labor Code amendment – August 1, 2022 On February 15, 2022, the Ministry of Family and Social Policy published a draft law on amendments to the Labor Code and other laws. This is an amendment to the labor law aimed at introducing into the Polish legal order the norms contained in […]
Read More