Prawo Spółek, Konwersja wierzytelności, Udziały, Art. 158 Kodeksu spółek handlowych, Wkład pieniężny, Wkład niepieniężny, Umowa spółki, Kapitał zakładowy, Wartość nominalna udziału, Wkład mieszanego, Konwersja wierzytelności na udziały, NSA, WSA Warszawa, Podwyższenie kapitału zakładowego, Charakter pieniężny, Charakter niepieniężny, Uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego

Company law on biznesprawnik.pl: Conversion of receivables in exchange for shares

Company law on biznesprawnik.pl: Conversion of receivables in exchange for shares The article “Conversion of receivables in exchange for shares” by legal trainee Michal Kłauzinski, a member of our Team at biznesprawnik.pl is an understanding and clear explanation of the issues related to conversion of receivables into shares. An overview of the relevant provisions of […]
Read More
Prawo Spółek, Zaskarżenie uchwały, Przekształcenie spółki, Art. 567 Kodeksu spółek handlowych, Art. 422–427 KSH, Legitymacja do wytoczenia powództwa, Zarząd, Rada nadzorcza, Wspólnik, Akcjonariusz, Uchylenie uchwały, Stwierdzenie nieważności uchwały, Statut spółki, Umowa spółki, Dobre obyczaje, Sąd rejestrowy, Postępowanie rejestrowe, Miesiąc, Sześć miesięcy, Roszczenie, Etyczno-moralne kryteria oceny, Interesy wspólników, Interesy akcjonariuszy, Uczciwość kupiecka, Stosunki wewnętrzne spółki, Zgodność z prawem, Prawne granice

Challenging the resolution on transformation of the company – biznesprawnik.pl

Challenging the resolution on transformation of the company – biznesprawnik.pl We invite you to visit our website, where we have published a new article „Challenging the resolution on the transformation of the company” by legal trainee Michal Klauzinski. The article discusses the procedure for challenging a resolution on the transformation of a company in accordance […]
Read More
Legitymacja wspólnika, spółka z o.o., powództwo, uchylenie uchwały, art. 250 pkt 2 KSH, obowiązki wspólnika, prawo gospodarcze, aspekty prawne, wiedza, prawo, biznes

Legitimacy of a shareholder of a limited liability company to bring an action for revocation of a shareholder’s resolution under Article 250(2) of the Companies Act

Legitimacy of a shareholder of a limited liability company to bring an action for revocation of a shareholder’s resolution under Article 250(2) of the Companies Act We encourage you to visit our website biznesprawnik.pl and read the article by legal trainee Michal Klauzinski, regarding the legitimacy of a shareholder of a limited liability company to […]
Read More