Humanitarny, inicjatywa, misja, potrzeby, działania, zaangażowanie społeczne, pomoc medyczna, edukacja, środowisko naturalne, ekologia, odpowiedzialność, hojność, współpraca, innowacyjny, rozwój, cele, realizacja, wsparcie finansowe, ludzie, wspólnota, solidarność, solidarność, wsparcie emocjonalne, poświęcenie, zaufanie, wzajemność, działanie lokalne, globalny wpływ, zrównoważony rozwój, poprawa warunków życia, empowerment społeczny, dążenie do lepszej przyszłości, Engusero

Well in Engusero – Turcza Law Firm as strategic donor

Well in Engusero – Turcza Law Firm as strategic donor We would like to invite you to learn about an extremely important project we undertook together with To Help Africa Association. We are very pleased to announce that, thanks to your generosity and support, we have completed a campaign to build a well at a […]
Read More