Turcza News: Newsletter prawny dla przedsiębiorców z dnia 27.02.2024

Szanowni Państwo,

prezentujemy nasz najnowszy newsletter prawny dla przedsiębiorcyTURCZA News. Tym razem przygotowaliśmy dla Państwa obszerny przegląd istotnych zmian w prawie, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia działalności gospodarczej. Zachęcamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi doniesieniami, które obejmują między innymi:

Udzielenie pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców

Narzędzie do audytu sklepów internetowych w kwestii RODO

Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych

Decyzja Sądu Najwyższego dotycząca nierównego podziału majątku wspólnego małżonków

Wdrożenie europejskich dyrektyw w kontekście prawa autorskiego

Przesunięcie terminu do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych

Rozpoczęcie prac nad zmianą ustawy o rachunkowości

Rozszerzenie zakresu stosowania podpisów elektronicznych

Ochrona dóbr osobistych a niedopuszczalność cenzury prewencyjnej

Pomoc horyzontalna na inwestycje w infrastrukturę ładowania lub infrastrukturę tankowania

Podział majątku małżonków w teorii – PORADNIK (część I)

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub potrzebują dodatkowych informacji na temat omawianych zagadnień, zachęcamy do kontaktu z naszym doświadczonym Zespołem. Jesteśmy tutaj, aby służyć Państwu pomocą i wsparciem w rozumieniu oraz dostosowywaniu się do najnowszych przepisów prawa. Serdecznie zapraszamy do lektury. Szczegóły: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7168584861044178944/.

przedsiębiorcy, zmiany prawne, pomoc inwestycyjna, audyt RODO, pilotowanie pojazdów nienormatywnych, Sąd Najwyższy, podział majątku, prawa autorskie, adres do doręczeń elektronicznych, ustawa o rachunkowości, podpisy elektroniczne, ochrona dóbr osobistych, pomoc horyzontalna, infrastruktura ładowania, infrastruktura tankowania, newsletter, aktualności, kancelaria, biznes