Newsletter prawny dla przedsiębiorców (12.11.2023 r. – 25.11.2023 r.)

Szanowni Przedsiębiorcy,

Mamy przyjemność przedstawić Państwu najnowszy Newsletter prawny dla Przedsiębiorców, obowiązujący od 12 do 25 listopada 2023 roku. W najnowszym wydaniu skupiamy się na istotnych zmianach w Kodeksie Cywilnym, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym, oraz nowych rozporządzeniach, które będą miały wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Od 15 listopada 2023 roku, zgodnie z ustawą z lipca 2023 roku, ułatwiono procedury związane z dziedziczeniem. Teraz możecie Państwo składać wnioski o przyjęcie lub odrzucenie spadku przed upływem 6-miesięcznego terminu. Dodatkowo, jeżeli wymaga to zezwolenia sądu, termin ulega zawieszeniu w trakcie postępowania sądowego.

Ponadto, od 16 listopada 2023 roku, nowe rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości reguluje tryb wyłaniania ekspertów ds. ochrony małoletnich. Warto zapoznać się z szczegółami dotyczącymi wynagrodzenia, zwrotu kosztów podróży i noclegów dla ekspertów z różnych dziedzin.

Z dniem 17 listopada 2023 roku zmieniły się zasady dotyczące stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej precyzuje definicję stanowiska pracy oraz zakres obowiązków pracodawcy, w tym zapewnienie okularów korygujących wzrok zgodnie z zaleceniami lekarza.

Niezmiernie istotne są także nowości z dnia 23 listopada 2023 roku, gdzie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadza tymczasową kontrolę graniczną z Republiką Słowacką do 3 grudnia 2023 roku.

Zachęcamy do bliższego zapoznania się z treściami aktów prawnych, które dostępne są na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl. Zrozumienie tych zmian może mieć kluczowe znaczenie dla prowadzenia Państwa przedsiębiorstw. Dbamy o Państwa wiedzę i bezpieczeństwo prawne. Zapraszamy do lektury! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/11/29/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-12-11-2023-r-25-11-2023-r/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

ustawa, Kodeks cywilny, Kodeks rodziny, Kodeks opiekuńczy, spadek, oświadczenie, sąd, dziecko, dziedziczenie, rodzic, władza rodzicielska, Rozporządzenie, Minister Sprawiedliwości, Zespół do spraw analizy zdarzeń, małoletni, śmierć, uszczerbek na zdrowiu, ekspert, wynagrodzenie, podróże, noclegi, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, Bezpieczeństwo i Higiena Pracy, Monitory Ekranowe, stanowisko pracy, wyposażenie, szkolenie, okulary, Rozporządzenie, zwrot kosztów, osoba niepełnosprawna, PESEL, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, kontrola graniczna, granica państwowa, Republika Słowacja