Newsletter prawny dla przedsiębiorców (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.)

Szanowni Państwo,

Mamy przyjemność poinformować, że nowy numer Newslettera Prawnego Przedsiębiorcy jest dostępny na blogu Kancelarii – biznesprawnik.pl. W najnowszym wydaniu (6.10.2023 r. – 13.10.2023 r.) znajdziecie Państwo informacje na temat ważnych zmian w prawie, w tym:

✔️ W dniu 7 października 2023 roku w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, dodano artykuł dotyczący nałożenia grzywny w wysokości od 1000 zł do 7500 zł w przypadku naruszenia przepisów związanych z wodami i urządzeniami wodnymi. Artykuł ten szczegółowo omawia, kto może podlegać mandatom oraz jakie czyny stanowią naruszenie prawa wodnego.

✔️ Od 13 października 2023 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Nowe przepisy regulują funkcjonowanie systemu kaucyjnego, który obejmuje cały kraj. Teraz klienci nie muszą okazywać dowodu zakupu, aby otrzymać zwrot kaucji za opakowania na napoje. System kaucyjny będzie zarządzany przez specjalny podmiot reprezentujący, a producenci produktów w opakowaniach na napoje będą zobowiązani do stosowania oznaczeń informujących o kaucji.

Zachęcamy do zapoznania się z pełnymi treściami aktów prawnych w naszym newsletterze. Dzięki niemu pozostaniecie Państwo na bieżąco z istotnymi zmianami w prawie, które mogą wpłynąć na Waszą działalność gospodarczą. Zapraszamy do lektury! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/10/18/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-6-10-2023-r-13-10-2023-r/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Nowy artykuł dodany do Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, Grzywna w wysokości od 1000 zł do 7500 zł, Mandaty w sprawach związanych z prawem wodnym, Obowiązki związane z pozwoleniem wodnoprawnym, Pomiar ilości pobranej wody i jakości ścieków, Utrzymywanie urządzeń wodnych, Zmiany w prawie wodnym, Ustawa o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, Nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, System kaucyjny, Rozdział 6b w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, Dowód zakupu produktu w opakowaniu na napoje, Podmiot reprezentujący, Zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych, Oznakowanie opakowań wskazujące na objęcie systemem kaucyjnym, Wysokość kaucji, Obliczanie opłaty produktowej

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ