biznesprawnik.pl: Regularne kierowanie pracowników do pracy – podróż służbowa czy delegacja?

Zapraszamy do przeczytania naszego najnowszego artykułu na blogu prawnym Kancelarii biznesprawnik.pl autorstwa mec. Marty Rabe-Kozłowskiej. Tym razem skupiamy się na kwestii różnicy między podróżą służbową a delegacją oraz jak prawidłowo zakwalifikować i rozliczyć wyjazdy pracownicze.

Niedawno mieliśmy przyjemność doradzać jednemu z naszych Klientów, który regularnie wysyła swoich pracowników do zagranicznych miejsc pracy, zwłaszcza do zadań montażowych. W związku z tym często pojawiają się pytania, jak właściwie sklasyfikować te wyjazdy i jak je rozliczyć. Warto podkreślić, że kwestia podróży służbowej była przedmiotem wielu rozstrzygnięć sądowych. Zgodnie z dominującym stanowiskiem Sądu Najwyższego, wykonywanie pracy w różnych miejscowościach, gdy pracownik ma stałe miejsce pracy w tych miejscach, nie jest podróżą służbową. Oznacza to, że jeśli pracownik regularnie wykonuje swoje obowiązki w tych miejscach, nie jest to podróż służbowa. Kolejnym istotnym kryterium jest obszar, na którym odbywa się wyjazd. Jeśli pracownik ma wyznaczony obszar jako miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę i nie opuszcza tego obszaru, to nie można uznać, że jest w podróży służbowej. Kluczowym elementem jest także zakres zadań pracownika. Jeśli praca pracownika polega na przemieszczaniu się na określonym obszarze, to nie jest to podróż służbowa.

Więcej szczegółów i analizy w naszym nowym artykule na blogu. W razie pytań zachęcamy do skontaktowania się z nami: tel. + 48 61 666 37 60, email: kancelaria@turcza.com.pl lub formularz kontaktowy: www.turcza.com.pl/kontakt/. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/10/06/regularne-kierowanie-pracownikow-do-pracy-podroz-sluzbowa-czy-delegacja/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Podróż służbowa czy delegacja, Prawo Pracy, Regularne kierowanie pracowników do pracy, podróż służbowa, delegacja, Klient, działalność, pracownicy, zagraniczne prace montażowe, wyjazdy, wykładnia terminu, sądy powszechne, Sąd Najwyższy, postanowienie SN, obszar miejsca wykonywania pracy, polecenie wyjazdu, dieta, zwrot kosztów podróży, nocleg, umowa o pracę, miejsce świadczenia pracy, obszar działalności pracodawcy, kryterium zakresu zadań stanowiskowych pracownika, wyrok Sądu Najwyższego, przemieszczanie się, pracownicy mobilni, pracownicy regularnie przemieszczający się, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, prace montażowe, rusztowania, incydentalne zadania służbowe, Kodeks pracy

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ