Czas pracy, wyjazd integracyjny, obowiązkowy wyjazd, podróż służbowa, rekreacja, czas wolny, godziny nadliczbowe, szkolenie, prawo pracy, odpoczynek nocny, delegacja, weekend, wynagrodzenie, umowa o pracę, dni wolne

Prawo pracy: Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika

Prawo pracy: Wyjazd integracyjny a czas pracy pracownika Organizacja wyjazdów integracyjnych dla pracowników wymaga uwzględnienia istotnych zasad dotyczących czasu pracy, co może mieć wpływ na prawidłowe rozliczenie oraz uniknięcie potencjalnych problemów prawnych. Oto główne kwestie, które warto rozważyć: 💼 Obowiązkowe wyjazdy integracyjne: Jeśli udział w wyjeździe jest wymagany i obejmuje działania w standardowych godzinach pracy, […]
Więcej

Działalność rolnicza: Podział gospodarstwa rolnego

Działalność rolnicza: Podział gospodarstwa rolnego Z przyjemnością przedstawiamy Państwu artykuł autorstwa apl. radc. Jakuba Matysiaka, dotyczący istotnych aspektów prawnych związanych z podziałem gospodarstwa rolnego. Artykuł szczegółowo omawia definicję gospodarstwa rolnego, warunki podziału oraz zasady zgodne z prawidłową gospodarką rolnej, stanowiąc cenne źródło informacji dla rolników i współwłaścicieli, dostarczając praktycznych wskazówek dotyczących podziału gospodarstw. Zachęcamy do […]
Więcej
rawo Pracy, obowiązki pracodawcy, dostosowanie stanowiska pracy, monitory ekranowe, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia, minimalne wymagania, dyrektywa Rady 90/270/EWG, wymogi dotyczące monitorów ekranowych, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, zagrożenia dla pracownika, przenośne systemy pracy, ustawienia monitora, oświetlenie, klawiatura i mysz, regulacje wysokości siedziska, podnóżek, termin dostosowania stanowiska pracy, szkła kontaktowe

Prawo pracy: Dostosowanie stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe

Prawo pracy: Dostosowanie stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe Zachęcamy do odwiedzenia biznesprawnik.pl i zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa mec. Angeliki Marcinkowskiej, specjalizującej się głównie w prawie cywilnym, procesowym oraz gospodarczym. W artykule znajduje się krótki przegląd kluczowych zmian w prawie pracy dotyczących monitorów ekranowych, obowiązujących od 17 listopada 2023 roku. 📋 Od listopada […]
Więcej
Podróż służbowa czy delegacja, Prawo Pracy, Regularne kierowanie pracowników do pracy, podróż służbowa, delegacja, Klient, działalność, pracownicy, zagraniczne prace montażowe, wyjazdy, wykładnia terminu, sądy powszechne, Sąd Najwyższy, postanowienie SN, obszar miejsca wykonywania pracy, polecenie wyjazdu, dieta, zwrot kosztów podróży, nocleg, umowa o pracę, miejsce świadczenia pracy, obszar działalności pracodawcy, kryterium zakresu zadań stanowiskowych pracownika, wyrok Sądu Najwyższego, przemieszczanie się, pracownicy mobilni, pracownicy regularnie przemieszczający się, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, prace montażowe, rusztowania, incydentalne zadania służbowe, Kodeks pracy

biznesprawnik.pl: Regularne kierowanie pracowników do pracy – podróż służbowa czy delegacja?

biznesprawnik.pl: Regularne kierowanie pracowników do pracy – podróż służbowa czy delegacja? Zapraszamy do przeczytania naszego najnowszego artykułu na blogu prawnym Kancelarii biznesprawnik.pl autorstwa mec. Marty Rabe-Kozłowskiej. Tym razem skupiamy się na kwestii różnicy między podróżą służbową a delegacją oraz jak prawidłowo zakwalifikować i rozliczyć wyjazdy pracownicze. Niedawno mieliśmy przyjemność doradzać jednemu z naszych Klientów, który […]
Więcej
nowe przepisy, Kodeks Pracy, zmiany, przedsiębiorcy, artykuł, prawo pracy, wpływ na firmę, specjalista, Marta Rabe-Kozłowska, blog prawniczy, biznesprawnik.pl, porcja wiedzy, link

Nowe przepisy w Kodeksie Pracy – podsumowanie zmian dla przedsiębiorców

Nowe przepisy w Kodeksie Pracy – podsumowanie zmian dla przedsiębiorców Mamy przyjemność poinformować, że na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl jest dostępny jest nowy artykuł autorstwa mec. Marty Rabe-Kozłowskiej – specjalistki z zakresu prawa spółek handlowych, prawa gospodarczego, prawa cywilnego, ochrony danych osobowych oraz Legal English – „Nowe przepisy w Kodeksie Pracy – podsumowanie zmian dla […]
Więcej
przejście zakładu pracy, nowy pracodawca, art. 231 K.P., prawa i obowiązki, pracownicy, zakładowe organizacje związkowe, informacja o przejściu, warunki pracy, płaca, umowa o pracę, umowa zlecenia, rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie, zwolnienia, obowiązujące przepisy prawa, blog prawny, spory sądowe

Przejście zakładu pracy – co musi wiedzieć nowy pracodawca?

Przejście zakładu pracy – co musi wiedzieć nowy pracodawca? Angelika Marcinkowska Aplikant radcowski Kwestie związane z przejściem zakładu pracy reguluje art. 231 K.P. przepis ten ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że powstanie stosunku pracy z nowym pracodawcą na poprzednich warunkach następuje nawet wtedy, gdy strona przekazująca zakład pracy i strona przejmująca go umówiły się […]
Więcej
tryby pracy zdalnej, porozumienie między pracownikiem a pracodawcą, stan nadzwyczajny, epidemia, zagrożenie epidemiologiczne, praca zdalna na wniosek pracownika, okazjonalna praca zdalna, narzędzia pracy, koszty, szkolenia, grupa pracowników podlegających specjalnej ochronie, badanie trzeźwości, wewnętrzne regulacje, wprowadzenie do miejsc pracy

Praca – zdalna i hybrydowa, stale i okazjonalnie

Praca – zdalna i hybrydowa, stale i okazjonalnie Marta Rabe-Kozłowska Radca prawny Nowelizacja przewiduje kilka trybów pracy w formie zdalnej. Pierwszą z nich jest całkowita praca zdalna – w pełni wykonywana w miejscu innym niż zakład pracy pracownika, w tym jego miejscu zamieszkania. W przypadku częściowej pracy zdalnej natomiast jest ona trwale wykonywana naprzemiennie – […]
Więcej
czas pracy kierowców, ewidencja czasu pracy, indywidualna karta ewidencji, tarcze, karta kierowcy, tachograf cyfrowy, normy Kodeksu pracy, system zadaniowy, ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych, ryczałt za pracę w porze nocnej, liczba przepracowanych godzin, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, godziny przepracowane w porze nocnej, godziny nadliczbowe, dni wolne od pracy, godziny dyżuru, zwolnienia od pracy, nieobecności w pracy.

Nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców

Nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców Marta Rabe – Kozłowska Radca prawny Dnia 29 maja 2022 r. weszły w życie nowe przepisy ustawy o czasie pracy kierowców – ustawa z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. […]
Więcej
Nowelizacja Kodeksu Pracy, Dyrektywa UE 2019/1152, Dyrektywa UE 2019/1158, Ochrona pracowników, Zakaz konkurencji, Umowa o pracę na okres próbny, Obowiązki informacyjne pracodawców, Uzasadnienie wypowiedzeń umów o pracę na czas określony, Zmiany w urlopach, Zwolnienie z pracy z tytułu siły wyższej, Urlop opiekuńczy, Urlop rodzicielski, Uprawnienia pracowników opiekujących się dziećmi, Elastyczna organizacja pracy, Wykroczenia przeciw prawom pracownika, Rozłożenie ciężaru dowodu.

Newsletter – Prawo pracy: Nowelizacja Kodeksu Pracy – 1 sierpnia 2022 roku

Newsletter – Prawo pracy: Nowelizacja Kodeksu Pracy – 1 sierpnia 2022 roku W dacie 15 lutego 2022 Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opublikowało projekt ustawy o zmianie kodeksu pracy oraz innych ustaw. Jest to nowelizacja prawa pracy mająca na celu wprowadzenie do polskiego porządku prawnego norm zawartych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 […]
Więcej

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku

Zmiany w prawie pracy w 2022 roku W artykule na blogu biznesprawnik.pl opisaliśmy ostatnie zmiany w prawie pracy: ► praca zdalna ► kontrola trzeźwości pracowników ► zatrudnianie cudzoziemców Link do artykułu na naszym blogu: www.biznesprawnik.pl/2022/02/22/zmiany-w-prawie-pracy-w-2022-roku/. Kliknij, by odwiedzić nasz blog. Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów […]
Więcej