Newsletter MOTORYZACJA (2023.02.27)

Zapraszamy do lektury najnowszego Newslettera MOTORYZACJA, który przynosi wiele ważnych informacji dla wszystkich zainteresowanych motoryzacją.

W dzisiejszym wydaniu znajduje się m.in. informacja o karze pieniężnej z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia o nabyciu pojazdu w przewidzianym terminie. Zaprezentowany jest również wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 25 listopada 2022 r., który wyjaśnia możliwość odstąpienia od nałożenia kary pieniężnej z tego tytułu. Ponadto, czytelnicy dowiedzą się, kiedy wygasa obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych oraz jakie są warunki realizacji prawa do zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej. Nie brakuje także informacji na temat rękojmi za wady fizyczne rzeczy oraz charakteru odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi.

Serdecznie polecamy lekturę newslettera przygotowanego przez nasz Zespół! Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/02/27/newsletter-motoryzacja-2023-02-27/.

Motoryzacja, Newsletter, Karne pieniężne, Obowiązek zawiadomienia, Nabycie pojazdu, Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Odstąpienie, Obowiązek podatkowy, Podatek od środków transportowych, Zwrot akcyzy, Dostawa wewnątrzwspólnotowa, Rękojmia, Wady fizyczne, Odpowiedzialność sprzedawcy