Biznesprawnik.pl: Reklamacja a zwrot środków od producenta w 2023 roku

Reklamacje i zwroty to zagadnienia, z którymi przedsiębiorcy mają często do czynienia. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi leży w pierwszej kolejności po stronie sprzedawcy, jednak wady produktu mogą powstawać już na etapie produkcji, a to może rodzić pytanie – czy sprzedawca, który spełnia roszczenia kupującego w ramach reklamacji, ma prawo do zwrotu środków od producenta?

W aktualnym stanie prawnym, odpowiedzialność poprzedniego sprzedawcy (czyli producenta, dystrybutora, dealera lub hurtownika) za wady produktu została okrojona i dotyczy tylko określonych sytuacji, takich jak brak właściwości, nieprawidłowość instrukcji montażu lub wydanie rzeczy w stanie niezupełnym. Sprzedawca ma prawo do żądania pokrycia kosztów związanych z wymianą rzeczy, usunięciem wady, demontażem, transportem lub ponownym montażem, a także kwoty, o którą została obniżona cena oraz utraconych korzyści.

Jednakże, od 1 stycznia 2023 roku, przepisy dotyczące roszczeń sprzedawcy o naprawienie szkody do poprzednich sprzedawców, przestały obowiązywać w dotychczasowej formie z uwagi na konieczność implementacji prawa wspólnotowego. To oznacza, że aktualnie sytuacja jest bardziej skomplikowana i wymaga uważnej analizy.

Dlatego też, jeśli jesteś przedsiębiorcą lub konsumentem, który staje w obliczu reklamacji lub zwrotu, zachęcamy do przeczytania artykułu „Czy spełnienie roszczeń kupującego w ramach reklamacji, daje sprzedawcy prawo do zwrotu środków od producenta w 2023 roku?”. Artykuł autorstwa mec. Katarzyny Turcza przedstawia aktualny stan prawny na marzec 2023 roku oraz wyjaśnia, jakie zmiany w zakresie roszczeń sprzedawcy mogą mieć miejsce w przyszłości. Wiedza ta może okazać się nieoceniona w codziennej pracy przedsiębiorcy oraz przy rozwiązywaniu sporów związanych z reklamacjami i zwrotami. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/03/06/czy-spelnienie-roszczen-kupujacego-w-ramach-reklamacji-daje-sprzedawcy-prawo-do-zwrotu-srodkow-od-producenta-2023/

ale i również b ale i również z ale i również x ale i również v ale i również b ale i również n ale i również m ale i również k ale i również j ale i również h ale i również g ale i również g ale i również f ale i również d ale i również

Reklamacja, Zwrot środków, Producent, Rękojmia, Odpowiedzialność, Wady produktu, Poprzedni sprzedawca, Koszty związane z wymianą, Demontaż, Transport, Obniżona cena, Utracone korzyści, Prawo wspólnotowe, Aktualny stan prawny, Rozważania, Spory.