Alert prawny 11.06. – 21.06.2021r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zgodnie z zapowiedziami rządu kolejne zmiany mają zostać wprowadzone od 26 czerwca i mają obowiązywać do końca wakacji. Od 26 czerwca limit osób w siłowniach, klubach fitness, kasynach, obiektach handlowych, placówkach pocztowych, bibliotekach, targach, konferencjach, wystawach i salach zabaw – wyniesie jedna osoba na 10 mkw. Świątynie będą mogły być obłożone maksymalnie w 75 proc. W dyskotekach będzie mogło być maksymalnie 150 osób. Taki sam limit osób będzie dotyczył imprezy i spotkań organizowanych na świeżym powietrzu, w lokalu lub w wydzielonej strefie gastronomicznej.

W zgromadzeniach będzie mogło brać udział maksymalnie 150 osób. Transport publiczny będzie mógł być obłożony w 100 proc. Pasażerowie nadal muszą mieć maseczki zakrywające usta i nos. Od 26 czerwca wesołe miasteczka, kina i teatry, restauracje i hotele będą mogły być obłożone w 75 proc. Limit nie dotyczy zorganizowanych grup dzieci i młodzieży poniżej 12 lat. Obiekty sportowe będą mogły być obłożone maksymalnie w 50 proc. Limity nie obejmują osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19. Harmonogram może być jednak korygowany w oparciu o aktualne dane epidemiczne oraz statystyki szczepień.

Dz.U. z 2021 r. poz. 1054

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001013

Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 16 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego.

RW dniu 16 czerwca 2021 roku ogłoszono rozporządzenie które wprowadza zmiany dostosowujące dotychczasowe rozporządzenie do zmienionych przepisów ustawy o informatyzacji polegających na: zastąpieniu pojęcia „tymczasowy profil zaufany” pojęciem „profil zaufany, o którym mowa w art. 20cb ustawy”, zastąpieniu odesłań do uchylonego art. 20ca ustawy o informatyzacji odesłaniami do art. 20cb ustawy o informatyzacji oraz usunięciu przepisu wykluczającego możliwość samodzielnego przedłużenia profilu zaufanego potwierdzonego z wykorzystaniem wideoidentyfikacji. Dodatkowo zmiany polegają na wydłużeniu okresu ważności wniosku o wydanie profilu zaufanego z 14 do 30 dni.

Dz.U. 2021 poz. 1076 

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001076

Z dniem 17 czerwca 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych oraz niektórych innych ustaw

ZNowelizacja ma na celu w szczególności usprawnienie postępowania upadłościowego wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka), a także zapewnienie spójności między ustawą o Krajowym Rejestrze Zadłużonych a przepisami ustawy z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw , która wchodzi w życie 1 lipca 2021 r. Ustawa zakłada wykorzystanie najnowszych technologii w trakcie przedmiotowych postępowań sądowych poprzez m.in. zapewnienie wierzycielom bieżącego elektronicznego dostępu do akt postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych oraz korzystanie z systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, za pomocą którego będzie można wnosić pisma procesowe, z uwzględnieniem sprawności postępowania, ochrony praw stron postępowania oraz możliwości składania jednorazowo wielu pism.

Ponadto, przewiduje się ujawnienie danych dotyczących toczących się postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dz.U. 2021 poz. 1080

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001080

 

Polecamy Państwu również nasz blog prawny, gdzie znajdują się m.in. artykuły związane z tematyką sporów sądowych przygotowane przez nasz Zespół.

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ