Zabezpieczenie powództwa, sprawy frankowe, Frankowicze, umowa kredytowa, unieważnienie umowy, wniosek o zabezpieczenie roszczeń, zawieszenie spłaty rat, postępowanie sądowe, orzecznictwo, TSUE, dyrektywa 93/13/EWG, warunki umowy, środki tymczasowe, skuteczność orzeczenia, konsument, sędziowie, banki

biznesprawnik.pl: Securing legal action in franking cases

biznesprawnik.pl: Securing legal action in franking cases We are pleased to announce our latest publication on our law firm’s legal blog biznesprawnik.pl on a key issue for franking holders – „Securing a lawsuit in franking cases”. The authorship of this article belongs to experienced barrister Damian Nowicki, leader of the litigation and recovery department at […]
Read More
Kara umowna, Niepodstawienie pojazdu na załadunek, Skuteczne zarządzanie transportem, Karanie niewykonania umowy, Znaczenie kary umownej, Korzyści z wprowadzenia sankcji, Warunki kary umownej, Proporcjonalność i swoboda umów, Ochrona łańcucha dostaw, Efektywna logistyka transportu

Contractual penalty for no vehicle for loading: Effective transportation management?

Contractual penalty for no vehicle for loading: Effective transportation management? We invite you to read our latest publication on our law firm’s legal blog biznesprawnik.pl, authored by legal trainee Aleksandra Kubiak. The article „Contractual penalty for failure to bring a vehicle to load. An effective tool in transportation management?” sheds light on an important issue […]
Read More
Motoryzacja, Newsletter, Karne pieniężne, Obowiązek zawiadomienia, Nabycie pojazdu, Wyrok, Wojewódzki Sąd Administracyjny, Odstąpienie, Obowiązek podatkowy, Podatek od środków transportowych, Zwrot akcyzy, Dostawa wewnątrzwspólnotowa, Rękojmia, Wady fizyczne, Odpowiedzialność sprzedawcy

AUTO MOTIVE Newsletter (02.27.2023)

AUTO MOTIVE Newsletter (02.27.2023) We invite you to read the latest AUTO MOTIVE Newsletter, which brings a lot of important information for all those interested in motoring. In today’s issue you will find interesting articles, including information about the fine for violation of the obligation to notify the purchase of a vehicle within the prescribed […]
Read More
najem pojazdu zastępczego, roszczenia, umowa najmu, poszkodowany, zwrot kosztów, minimalizacja szkody, szkoda likwidowana w ramach OC, dobowa stawka najmu, klasa pojazdu, oferta najmu, technologiczny czas naprawy, odszkodowanie, rzeczywisty okres naprawy, dostępność części, posiadanie innego pojazdu, faktyczna możliwość użytkowania, świadomość praw i obowiązków, obrona interesów, ubezpieczyciel

Claims under the contract for rental of a replacement vehicle

Claims under the contract for rental of a replacement vehicle Aleksandra Kubiak Legal trainee In society there is still a low awareness of the fact that the owner of a car damaged in a traffic accident, in principle, has the right to reimbursement of the cost of renting a replacement vehicle. This entitlement is shaped […]
Read More
właściciel pojazdu mechanicznego uszkodzenie w wypadku koszty wynajmu pojazdu zastępczego OC sprawcy własne AC poszkodowany obowiązek minimalizacji szkody umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wydatki na najem pojazdu zastępczego zwrot kosztów najmu auta zastępczego technologiczny czas naprawy odszkodowanie z OC sprawcy klasa pojazdu stawka najmu koszty wynajmu samochodu szkoda częściowa szkoda całkowita refundowany najem pojazdu zastępczego ubezpieczenie autocasco ubezpieczenie assistance ogólne warunki umowy auto non stop

Claims for rental of a replacement vehicle

Claims for rental of a replacement vehicle Damian Nowicki Attorney The owner of a motor vehicle, damaged in an accident or, or collision, as a rule, is entitled to reimbursement of the cost of renting a replacement vehicle. This entitlement is shaped differently, depending on whether the insured intends to use it under the perpetrator’s […]
Read More
przekroczenie prędkości, Francja, konfiskata pojazdu, radar stacjonarny, mandat, przymusowa egzekucja, sąd, postępowanie, bilateralne porozumienia, Dyrektywa UE 2015/413, CBE, Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, EUCARIS, kodeks postępowania karnego, wykonanie orzeczenia, sąd rejonowy, zażalenie, odwołanie, ANTAI, francuski portal ANTAI, naruszenia drogowe

Vehicle impoundment for speeding in France

Vehicle impoundment for speeding in France Katarzyna Turcza Legal counsel, Official receiver We received the following question from a viewer on our YouTube channel: When exceeding the speed limit in France, by more than 50 kmh on the highway, can the vehicle be impounded, if the vehicle is registered in Poland and the picture was […]
Read More
Rekomendacje KNF, likwidacja szkód, ubezpieczenia komunikacyjne, zakłady ubezpieczeń, Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych, dokumentacja, ochrona danych osobowych, przepisy prawa, orzeczenia sądów, organ nadzorczy, kary administracyjne, kompleksowa usługa likwidacji szkody komunikacyjnej, pojazd zastępczy, opinie ekspertów, warsztat z sieci naprawczej, rabaty i upusty, ustalanie kosztów naprawy, refundowanie kosztów najmu pojazdu zastępczego, niezależna ekspertyza

New recommendations of the FSA on the settlement of motor insurance claims

New recommendations of the FSA on the settlement of motor insurance claims Damian Nowicki Attorney In July 2022, the FSA issued Recommendations on the rules for the settlement of motor vehicle claims by insurance companies. The Recommendations will come into force in November this year and will replace the now rather aged “Guidelines for the […]
Read More
czas pracy kierowców, ewidencja czasu pracy, indywidualna karta ewidencji, tarcze, karta kierowcy, tachograf cyfrowy, normy Kodeksu pracy, system zadaniowy, ryczałt za pracę w godzinach nadliczbowych, ryczałt za pracę w porze nocnej, liczba przepracowanych godzin, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, godziny przepracowane w porze nocnej, godziny nadliczbowe, dni wolne od pracy, godziny dyżuru, zwolnienia od pracy, nieobecności w pracy.

New provisions of the law on drivers’ working time

New provisions of the law on drivers’ working time Marta Rabe – Kozłowska Legal counsel On May 29, 2022, new provisions of the Law on Working Time of Drivers came into force – the Law of January 26, 2022 on Amendments to the Law on Road Transport, the Law on Working Time of Drivers and […]
Read More