AML, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Finansowanie terroryzmu, Weryfikacja polityk, Wdrożenie procedur AML, Szkolenia AML, Opieka prawna AML, Kadra kierownicza, Ustawa AML, Bezpieczeństwo finansowe, Bieżąca pomoc prawna, Portal AML TURCZA, Artykuły AML, Wymogi AML, Kadra odpowiedzialna za AML

amlwdrozenia.pl: Zaufaj specjalistom z naszego Zespołu

amlwdrozenia.pl: Zaufaj specjalistom z naszego Zespołu Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML) odnosi się do norm prawnych wprowadzonych w Ustawie o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. AML nakłada różnorodne obowiązki na podmioty działające w kluczowych sektorach gospodarki. Przepisy AML wymagają, aby instytucja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie, która powinna przejść szkolenie w tym obszarze. […]
Więcej
nowelizacja, ustawa AML, przeciwdziałanie praniu pieniędzy, finansowanie terroryzmu, beneficjent rzeczywisty, grupa, państwo członkowskie, dokumenty, bezpieczeństwo finansowe, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, usługi wymiany walut, waluty wirtualne, konta waluty wirtualnej, publikacja, aktualizacja, eksponowane stanowiska polityczne, Prezydent RP, Polska, kwiecień 2021

Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą: uszczegółowienia definicji beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy; określenia zasady przechowywania przez instytucje obowiązane […]
Więcej