Nowelizacja ustawy AML podpisana przez Prezydenta

W dniu 8 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw.

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą:

  1. uszczegółowienia definicji beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;
  2. określenia zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów i informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego,
  3. wprowadzenia mechanizmu weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy walutami wirtualnymi oraz dostawców kont waluty wirtualnej.
  4. wprowadzenia obowiązku publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne.

Więcej o wprowadzonych zmianach piszemy tutaj i tutaj.

aml

Polecamy Państwu również nasze blogi prawne o tematyce biznesowej, gdzie publikujemy najnowsze artykuły dot. m.in. prawa pracy przygotowane przez nasz Zespół.