amlwdrozenia.pl: Zaufaj specjalistom z naszego Zespołu

Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML) odnosi się do norm prawnych wprowadzonych w Ustawie o Przeciwdziałaniu Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu. AML nakłada różnorodne obowiązki na podmioty działające w kluczowych sektorach gospodarki.

Przepisy AML wymagają, aby instytucja wyznaczyła osobę odpowiedzialną za ich wdrożenie, która powinna przejść szkolenie w tym obszarze. kancelaria TURCZA prowadzi portal amlwdrozenia.pl, na którym znajdują się artykuły poświęcone tematyce AML dla przedsiębiorców i prezentuje zakres oferty, obejmujący między innymi:

⭐ weryfikację poprawności polityk pod kątem wymagań AML,

⭐ skuteczne wdrożenie procedur i dokumentów określonych w ustawie,

⭐ szkolenia dla kadry zarządzającej, osób odpowiedzialnych za obszar AML w organizacji i pracowników,

⭐ uzyskanie bieżącego wsparcia prawnego, odpowiadającego na wszelkie wątpliwości.

Zapraszamy do lektury artykułów i zdobycia informacji! Więcej:  https://amlwdrozenia.pl. Kontakt: tel. +48 61 666 37 60, e-mail: kancelaria@turcza.com.pl, formularz kontaktowy: https://turcza.com.pl/kontakt/. Zajrzyj na stronę, by uzyskać bezpłatną konsultację wstępną.

 

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

AML, Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, Finansowanie terroryzmu, Weryfikacja polityk, Wdrożenie procedur AML, Szkolenia AML, Opieka prawna AML, Kadra kierownicza, Ustawa AML, Bezpieczeństwo finansowe, Bieżąca pomoc prawna, Portal AML TURCZA, Artykuły AML, Wymogi AML, Kadra odpowiedzialna za AML