Świadczenie aliud a odpowiedzialność sprzedawcy na gruncie rękojmi

Na biznesprawnik.pl pojawił się nowy artykuł autorstwa apl. radc. Bartłomieja Teodorczyka zatytułowany „Świadczenie aliud a odpowiedzialność sprzedawcy na gruncie rękojmi”. W tekście poruszana jest kwestia sporów dotyczących świadczenia przedmiotu innego niż ustalony w umowie oraz rozbieżności w poglądach doktryny i orzecznictwa na temat odpowiedzialności sprzedawcy w takich przypadkach.

Omówione są również dwie główne koncepcje dotyczące świadczenia aliud: pierwsza, według której świadczenie aliud nie stanowi wykonania zobowiązania, oraz druga, wskazująca na traktowanie go jako wykonania zobowiązania poprzez dostarczenie rzeczy wadliwych. Przeanalizowano także zakres przysługujących wierzycielowi roszczeń w zależności od przyjętej koncepcji. Dodatkowo, publikacja zawiera informacje na temat przyjęcia świadczenia przez wierzyciela oraz omawia zagadnienia dotyczące ustawodawstwa zagranicznego oraz orzecznictwa w kontekście świadczenia aliud.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl, gdzie znajdziecie Państwo obszerną analizę tej interesującej problematyki. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Tel. + 48 61 666 37 60, e-mail: kancelaria@turcza.com.pl, formularz kontaktowy: https://turcza.com.pl/kontakt/.

Działalność Gospodarcza, Świadczenie aliud, Odpowiedzialność sprzedawcy, Rękojmia, Umowa, Wykonanie zobowiązania, Zgodność z umową, Rozbieżności, Poglądy, Wierzyciel, Roszczenia, Przyjęcie świadczenia, Wady towaru, Konwencja Wiedeńska, Kodeks cywilny, Dyrektywa UE, Ochrona konsumenta, Niemiecki ustawodawca, Polska judykatura, Sąd Najwyższy, Orzecznictwo, Sytuacja prawna, Prawne problemy, Rozstrzygnięcie, Podsumowanie, Skutki, Spór sądowy