Bartłomiej Teodorczyk

  • Pozycja: Aplikant radcowski
  • Doświadczenie:
  • Lokalizacja:
  • E-mail:
  • Telefon:
Contact:

Biografia

Aplikant radcowski Bartłomiej Teodorczyk specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz procedurze cywilnej. W zakresie jego zainteresowań znajdują się w szczególności zagadnienia z obszaru prawa konsumenckiego, tworzenia dokumentacji i umów handlowych, jak również problematyka skupiona wokół prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał w poznańskich kancelariach ukierunkowanych na obsługę klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych. W 2022 roku ukończył studia na kierunku prawo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, broniąc pracę magisterską pt. „Zawieranie umów w trybie ofertowym, ze szczególnym uwzględnieniem kontraktów internetowych”.

W Kancelarii zajmuje się sprawami z obszaru dochodzenia roszczeń i należności, opracowywania i sporządzania umów w ramach obsługi podmiotów gospodarczych, szeroko pojętymi zagadnieniami związanymi z realizacją praw konsumenckich oraz tematyką z zakresu upadłości i restrukturyzacji.

Specjalizacje

Wykształcenie

Wybrane doświadczenie

Języki obce