Kredyty frankowe: Kiedy przedsiębiorca może być konsumentem w sprawach frankowych?

Szanowni Państwo,

na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl pojawił się najnowszy artykuł autorstwa adw. Damiana Nowickiego, doświadczonego adwokata i lidera działu procesowo-windykacyjnego w naszej Kancelarii. Publikacja skupia się na istotnych aspektach związanych z kredytami frankowymi, koncentrując się zwłaszcza na pytaniach dotyczących statusu konsumenta w polskim prawie.💼💳

Artykuł skrupulatnie analizuje zmiany w orzecznictwie dotyczącym kredytów frankowych i wskazuje na istotne zależności od wyroków interpretacyjnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Publikacja koncentruje się także na kluczowych aspektach statusu konsumenta w kontekście kredytów frankowych. Wyjaśniono ponadto, kiedy przedsiębiorca może być uznany za konsumenta, ze szczególną uwagą na klauzule abuzywne i ochronę przewidzianą dyrektywą 93/13/EWG.

Pojawia się również analiza, jak prowadzenie działalności gospodarczej może wpływać na status konsumenta. Szczegółowo omówiono przypadki, w których utrata tego statusu jest rozważana oraz jak sądy oceniają związki między działalnością gospodarczą a umowami frankowymi.

Sprawdź m.in., kim jest „konsument” w sprawach frankowych na biznesprawnik.pl pełen artykuł: https://biznesprawnik.pl/2024/02/05/kiedy-przedsiebiorca-moze-byc-konsumentem-w-sprawach-frankowych/.📚

kredyty frankowe, przedsiębiorca, konsument, prawo unijne, klauzule abuzywne, umowa kredytu, ochrona konsumenta, TSUE, abuzywność postanowień, status konsumenta, działalność gospodarcza, nieważność umowy kredytowej, interpretacje prawne, orzecznictwo, art. 221 k.c., art. 3851 k.c., dyrektywa 93/13/EWG, ochrona prawna, kredytobiorca, bank hipoteczny, działalność zawodowa, abstrakcyjna ocena statusu, małżonkowie, wyrok TSUE, analiza statusu kredytobiorcy, Damian Nowicki, adwokat