ARiMR wypłaca nagrody za frekwencję dla Kół Gospodyń Wiejskich

Z przyjemnością informujemy, że weszło w życie nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 21 listopada 2024 roku, wprowadzające zmiany dotyczące wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich (KGW) ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). Zgodnie z nowymi przepisami, KGW, których siedziba znajduje się w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 20 tysięcy, a frekwencja w wyborach parlamentarnych z 15 października 2023 roku przekroczyła 60%, mogą ubiegać się o środki finansowe na realizację różnorodnych zadań związanych z rozwojem wsi i rolnictwem.

🌱🤝 Nowe regulacje umożliwiają ARiMR udzielenie wsparcia finansowego dla KGW, które zarejestrowały się w Krajowym Rejestrze KGW przed 15 października 2023 roku. To ważne kryterium wyklucza KGW postawione w stan likwidacji przed wspomnianą datą. Warto zaznaczyć, że ARiMR ma czas do 30 czerwca 2024 roku na wypłatę środków, a rząd zarezerwował imponującą kwotę 532,7 mln zł na realizację nagród profrekwencyjnych dla KGW. Środki te pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa, co podkreśla priorytetowe podejście rządu do wspierania rozwoju obszarów wiejskich.

📣🚜 Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z pełnym artykułem na agroprawnik.pl, aby dowiedzieć się więcej o nowych możliwościach finansowego wsparcia dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz szczegółach związanych z przyznawaniem nagród za wysoką frekwencję w wyborach 15 października 2023 roku. To kolejny krok w kierunku wzmacniania rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Polsce! Pełen artykuł: https://agroprawnik.pl/2024/01/31/nagrody-od-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-dla-kol-gospodyn-wiejskich-za-frekwencje-mieszkancow-w-wyborach-przeprowadzonych-w-dniu-15-pazdziernika-2023-roku/. 🌾💼

Nagrody, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Koła Gospodyń Wiejskich, frekwencja, Rozporządzenie Rady MinistrówARiMR, pomoc finansowa, polityka państwa, rolnictwo, rozwój wsi, nowelizacja, środki finansowe, Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich, wsparcie finansowe, nagrody profrekwencyjne, Karolina Nalewaj