Newsletter prawny dla przedsiębiorców (01.01.2024 r. – 12.01.2024 r.)

Szanowni Państwo,

Chcieliśmy Was poinformować o najnowszych zmianach w przepisach prawnych, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku. Sprawdźcie, co się zmieniło na polu prawa, co może wpłynąć na Waszą firmę w naszym Newsletterze przedsiębiorców na biznesprawnik.pl.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa:

  • Zmiany w dostępie do danych producentów konopi włóknistych.
  • Uproszczenie procesu ubiegania się o płatności do gruntów rolnych.

Nowe minimalne wynagrodzenie:

  • Wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę i stawki godzinowej.
  • Konsekwencje dla świadczeń pracowniczych związanych z płacą minimalną.

Podatki i opłaty od stycznia 2024:

  • Nowe zasady pobierania podatku od spadków i darowizn.
  • Zmiany w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).
  • Przedłużenie zwolnień z ewidencji sprzedaży dla firm.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Przejrzyj pełne akty prawne na biznesprawnik.pl i bądź na bieżąco z najnowszymi regulacjami wprowadzonymi od 1 stycznia 2024 roku! 📆💼 Więcej: https://biznesprawnik.pl/2024/01/15/newsletter-prawny-dla-przedsiebiorcow-01-01-2024-r-12-01-2024-r/.

Newsletter Prawny, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, minimalne wynagrodzenie za pracę, stawka godzinowa, dopłaty do składek, ubezpieczenie upraw rolnych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, ewidencja sprzedaży, kas rejestrujące, produkty jednorazowego użytku, opakowania, unijna dyrektywa SUP, ustawa o kredycie konsumenckim