Prawo pracy: Dostosowanie stanowiska pracy wyposażonego w monitory ekranowe

Zachęcamy do odwiedzenia biznesprawnik.pl i zapoznania się z najnowszym artykułem autorstwa mec. Angeliki Marcinkowskiej, specjalizującej się głównie w prawie cywilnym, procesowym oraz gospodarczym.

W artykule znajduje się krótki przegląd kluczowych zmian w prawie pracy dotyczących monitorów ekranowych, obowiązujących od 17 listopada 2023 roku.

📋 Od listopada 2023 roku pracodawcy muszą dostosować stanowiska pracy z monitorami ekranowymi do nowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnych z unijnymi dyrektywami.

📋Nowe standardy obejmują m.in. ergonomiczne ustawienie monitorów, dodatkowe akcesoria oraz 6-miesięczny okres na spełnienie wymogów dla istniejących stanowisk.

📋Pracodawcy, którzy przygotowali stanowiska po dniu wprowadzenia zmian, są zobowiązani do natychmiastowego spełnienia nowych wymogów, podczas gdy ci, którzy posiadają istniejące stanowiska, mają czas do 17 maja 2024 roku.

Nie przegapcie szczegółów dotyczących zmian w przepisach dotyczących monitorów ekranowych! 🖥️💼 Pełen artykuł: https://biznesprawnik.pl/2024/01/02/obowiazek-pracodawcy-do-dostosowania-stanowiska-pracy-wyposazonego-w-monitory-ekranowe-do-dnia-17-maja-2024-roku/

rawo Pracy, obowiązki pracodawcy, dostosowanie stanowiska pracy, monitory ekranowe, Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, bezpieczeństwo i higiena pracy, ergonomia, minimalne wymagania, dyrektywa Rady 90/270/EWG, wymogi dotyczące monitorów ekranowych, obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, zagrożenia dla pracownika, przenośne systemy pracy, ustawienia monitora, oświetlenie, klawiatura i mysz, regulacje wysokości siedziska, podnóżek, termin dostosowania stanowiska pracy, szkła kontaktowe

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023