Czy umowa zawarta przez rzekomego pełnomocnika jest ważna?

Na portalu biznesprawnik.pl, naszym blogu prawnym pojawił się nowy artykuł o ważności umów zawartych przez rzekomych pełnomocników. Artykuł autorstwa adw. Damiana Nowickiego, członka naszego Zespołu, przybliża problematykę, która często pojawia się w obrocie prawnym.

Umowy zawierane w imieniu spółek przez pełnomocników są powszechne, ale co się dzieje, gdy pełnomocnik podejmuje czynności nieobjęte zakresem umocowania? Artykuł wyjaśnia, że takie działania nie zawsze prowadzą do nieważności umowy. Zgodnie z art. 103 k.c., ważność umowy zależy od jej potwierdzenia przez osobę, w imieniu której została zawarta. Rzekomy pełnomocnik jest obarczony sankcją bezskuteczności zawieszonej umowy, a jej skuteczność zależy od potwierdzenia przez właściwą osobę. Oświadczenie woli rzekomego mocodawcy może być złożone w różnej formie, chyba że umowa wymaga określonej formy. Termin na potwierdzenie umowy nie jest jednoznacznie określony i może być wyznaczany przez osobę, w której imieniu umowa została zawarta. Ważne jest, że umowa potwierdzona przez właściwą osobę wywołuje skutki prawne od momentu jej zawarcia, a brak potwierdzenia może skutkować nieważnością lub nieistnieniem umowy, w zależności od stanowiska.

Artykuł skupia się na istotnych aspektach prawnych dotyczących umów zawartych przez pełnomocników, dostarczając naszym czytelnikom cennych informacji na ten temat. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/10/06/czy-umowa-zawarta-przez-rzekomego-pelnomocnika-jest-wazna/.

newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023 newsletter przedsiębiorcy wrzesień 2023

Umowa rzekomego pełnomocnika, Działalność Gospodarcza, Umowa, Pełnomocnik, Potwierdzenie Umowy, Zakres Umocowania, Sankcja Bezskuteczności, Charakter Prawny, Forma Oświadczenia, Termin do Potwierdzenia, Skutki Prawne, Moc Wsteczna, Orzecznictwo, Doktryna, Nieważność Umowy, Nieistnienie Czynności, Art, 103 Kodeksu Cywilnego

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ
ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ
e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ