Jakub Matysiak

  • Pozycja: Aplikant radcowski
  • Doświadczenie:
  • Lokalizacja:
  • E-mail:
  • Telefon:
Contact:

Biografia

Apl. radc. Jakub Matysiak obronił pracę magisterską z zakresu postępowania cywilnego pt: „Postępowanie o ubezwłasnowolnienie”. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa cywilnego oraz administracyjnego, w szczególności wokół: prawa rolnego, problematyki związanej z obrotem nieruchomościami rolnymi, problematyki związanej z uzyskaniem decyzji środowiskowych oraz warunków zabudowy, prawa przewozowego, zagadnień związanych z produkcją i obrotem trzodą chlewną oraz obrotem produktami pochodzenia zwierzęcego.

Posiada doświadczenie w obsłudze podmiotów zajmujących się produkcją, kontraktacją, importem oraz obrotem warchlakami oraz trzodą chlewną, podmiotów zajmujących się działalnością transportową, podmiotów zajmujących się produkcją roślinną, podmiotów zajmujących się obrotem nieruchomościami oraz podmiotów zajmujących się wynajmowaniem lokali komercyjnych.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywał, począwszy od 2012 r., w kancelarii adwokackiej oraz kancelarii radcy prawnego.

W zakresie jego zainteresowań znajdują się historia, polityka oraz sport.

Specjalizacje

Wykształcenie

Wybrane doświadczenie

Języki obce

Wybrane publikacje

ale i ponieważ
h ale i ponieważ

h ale i ponieważ

o ale i ponieważ

f ale i ponieważ

d ale i ponieważ

a ale i ponieważ

e ale i ponieważ

u ale i ponieważ

y ale i ponieważ

t ale i ponieważ

r ale i ponieważ

e ale i ponieważ

w ale i ponieważ

 ale i ponieważ