Dopłaty bezpośrednie w 2023r. – nowy artykuł na agroprawnik.pl

Mamy przyjemność poinformować naszych czytelników o nowym artykule pt..: „Dopłaty bezpośrednie w 2023r.” na naszym blogu prawnym dla branży rolnej i spożywczej agroprawnik.pl. Artykuł autorstwa apl. radc. Jakuba Matysiaka, który jest specjalistą w zakresie regulacji prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i funkcjonowaniem spółek handlowych w szczególności w sektorze rolno-spożywczym. Pragniemy podzielić się tym ważnym źródłem wiedzy, które dostarcza istotnych informacji dla rolników i przedsiębiorców związanych z sektorem rolnym.

Publikacja omawia najnowsze przepisy wprowadzone przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. oraz Ustawę z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zgodnie z tymi przepisami, wprowadzono kryterium rolnika aktywnego zawodowo, które ma istotne znaczenie dla ubiegających się o dopłaty bezpośrednie.

Kryterium rolnika aktywnego zawodowo oznacza, że jeśli rolnik nie spełni określonych wymogów, zostanie wykluczony ze wszystkich płatności bezpośrednich. Istnieje również lista podmiotów, które automatycznie są wykluczone z ubiegania się o płatności bezpośrednie. Należą do nich podmioty administrujące portami lotniczymi, administrujące wodociągami, administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi, świadczące usługi przewozu kolejowego oraz świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami. Kody tych działalności znajdują się w Polskiej Klasyfikacji Działalności.

W artykule przedstawione są również warunki, które muszą być spełnione przez te podmioty, aby nadal ubiegać się o dopłaty bezpośrednie w 2023 roku. Warunki te obejmują m.in. udokumentowanie, że działalność rolnicza stanowi przeważającą część ich ogólnej działalności oraz udowodnienie określonego udziału przychodu z działalności rolniczej w ogólnym przychodzie lub kwoty otrzymanych płatności bezpośrednich w poprzednim roku.

Jeśli chcesz zgłębić temat dopłat bezpośrednich w 2023 roku oraz poznać szczegółowe warunki ubiegania się o nie, serdecznie zapraszamy do zapoznania się z artykułem na naszej stronie. Możesz go znaleźć pod tym linkiem: https://agroprawnik.pl/2023/06/06/doplaty-bezposrednie-w-2023-r/. Zapraszamy do lektury i dzielenia się tym cennym artykułem z innymi zainteresowanymi osobami. Na agroprawnik.pl zawsze staramy się dostarczać aktualne i merytoryczne treści, które pomogą w prowadzeniu działalności w sektorze rolnym.

Mama ale i ponieważ.

Pama ale i ponieważ 

ZMama ale i ponieważ 

GMama ale i ponieważ 

GMama ale i ponieważ 

jMama ale i ponieważ 

Mama ale i ponieważ j.

kMama ale i ponieważ .

Mama ale i ponieważ a

hMama ale i ponieważ 

bMama ale i ponieważ 

hMama ale i ponieważ 

kMama ale i ponieważ 

k

Mama ale i ponieważ.

Pama ale i ponieważ 

ZMama ale i ponieważ 

GMama ale i ponieważ 

GMama ale i ponieważ 

jMama ale i ponieważ 

Mama ale i ponieważ j.

kMama ale i ponieważ .

Mama ale i ponieważ a

hMama ale i ponieważ 

bMama ale i ponieważ 

hMama ale i ponieważ 

kMama ale i ponieważ 

k

Rolnictwo, Dopłaty, Rolnik, Dopłaty bezpośrednie