zmiany, płatności rolnośrodowiskowe, nowelizacja, rozporządzenie, rolnik, kary, plan działalności, ARiMR, dokumenty, ochrona siedlisk, Natura 2000, dokumentacja przyrodnicza, interwencje, refundacja kosztów transakcyjnych, pasternak, rośliny, interwencje, pasy kwietne, wspólna polityka rolna, zrównoważony rozwój, rolnictwo, środowisko, Karolina Nalewaj

Przed nami zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych

Przed nami zmiany w płatnościach rolnośrodowiskowych Przed nami ważne zmiany dotyczące płatności rolnośrodowiskowych! Nowelizacja rozporządzenia w sprawie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych przynosi szereg istotnych udogodnień, mających na celu ułatwienie procedur dla rolników oraz bardziej efektywne zarządzanie środkami wspólnej polityki rolnej na lata 2023–2027. Kluczową zmianą jest złagodzenie kar za nieterminowe sporządzenie planu działalności rolnośrodowiskowej. Dotychczasowe kary w […]
Więcej
Program ARiMR, Bezprocentowe kredyty, Hodowcy świń, ASF, AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ, Pożyczki, Producenci trzody chlewnej, NP2, Wsparcie hodowców, Zobowiązania cywilnoprawne, Odbudowa branży, Biura powiatowe ARiMR, Pomoc de minimis, Unijne regulacje, Prowizja, IV kwartał 2023 roku, Terminy referencyjne, Dobrostan zwierząt, Maksymalny okres spłaty, Elastyczność, Kwota pożyczki, Hodowcy elastyczność, ARiMR, Sektor, Katastrofalne skutki ASF, Procedury, Wnioski, Karolina Nalewaj

Program ARiMR: Bezprocentowe kredyty dla hodowców świń na terenach dotkniętych ASF

Program ARiMR: Bezprocentowe kredyty dla hodowców świń na terenach dotkniętych ASF Szanowni Państwo, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) wznowiła program nieoprocentowanych pożyczek dla hodowców trzody chlewnej, których działalność dotknięta została obecną sytuacją związaną z Afrykańskim Pomorem Świń (ASF). Co nowego w programie? 🍀 Wsparcie finansowe: Hodowcy świń na obszarach dotkniętych ASF mogą otrzymać bezprocentowe […]
Więcej
ARiMR, ekoschematy, wypłaty, płatności, 2023, rolnicy, decyzje, dobrostan zwierząt, powierzchnia, wsparcie finansowe, Unia Europejska, budżet krajowy, zaliczki, aplikacja eWniosekPlus, wnioski, małe gospodarstwa, harmonogram modyfikacji, systemowa kontrola administracyjna, plan strategiczny, termin, czerwiec 2024, Karolina Nalewaj

agroprawnik.pl: Kiedy ARiMR dokona wypłaty pieniędzy z ekoschematów 2023?

agroprawnik.pl: Kiedy ARiMR dokona wypłaty pieniędzy z ekoschematów 2023? Zapraszamy do przeczytania najnowszego artykułu na agroprawnik.pl. W nim dowiesz się, kiedy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) dokona wypłaty pieniędzy z ekoschematów 2023. Proces ten jest niezwykle istotny dla rolników, gdyż dotyczy wsparcia finansowego związanego z praktykami proekologicznymi i dobrostanem zwierząt. ARiMR rozpoczęła naliczanie płatności […]
Więcej
wnioski, rekompensata, produkty rolne, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, niewypłacalność, terminy, procedura, producent rolny, podmioty, składanie wniosków, wymagania, definicja, Fundusz Ochrony Rolnictwa, kryteria, wypłata, przedawnienie, roszczenia, postępowanie upadłościowe, decyzja, wysokość rekompensaty, VAT, elektroniczny wniosek, dokumenty, weryfikacja, Minister Rolnictwa, restrukturyzacja, ePUAP, producent rolniczy, działalność, wyrok sądu, komornik, umorzenie, egzekucja, ugoda sądowa, Karolina Nalewaj

Jak składać wnioski o rekompensatę za niesprzedane produkty rolnicze?

Jak składać wnioski o rekompensatę za niesprzedane produkty rolnicze? Szanowni Państwo, informujemy, że na naszym blogu dla  branży spożywczej i rolnej agroprawnik.pl udostępniliśmy obszerny artykuł, który poświęcony jest procedurze składania wniosków o rekompensatę za niesprzedane produkty rolne. Jest to istotna kwestia, która wymaga szczególnej uwagi i zrozumienia, dlatego też serdecznie zachęcamy do zapoznania się z […]
Więcej
budżet, rolnictwo, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przepisy, dysponowanie środkami finansowymi, Rozporządzenie Ministra, maksymalne sumy ubezpieczenia, uprawy rolnicze, zwierzęta gospodarskie, zboża, kukurydza, rzepak, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, drzewa, krzewy owocowe, truskawki, ziemniaki, buraki cukrowe, rośliny strączkowe, Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, zabezpieczenie finansowe, Rozporządzenie Rady Ministrów, dopłaty do składek, wysokość dopłat, olej napędowy, podatek akcyzowy, produkcja rolna, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, Zarządzanie ryzykiem, umowa ubezpieczenia, gatunek zwierząt, kopie pozwolenia, działalność rolnicza, produkcja drobiu, produkcja świń, Minister Środowiska, Karolina Nalewaj

agroprawnik.pl: Uchwalono budżet dla rolnictwa na 2024 rok

agroprawnik.pl: Uchwalono budżet dla rolnictwa na 2024 rok Uchwalono budżet dla rolnictwa na 2024 rok! Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłosiło ważne zmiany dotyczące dysponowania środkami finansowymi dla rolnictwa z budżetu państwa, które weszły w życie od 1 stycznia 2024 roku. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem na agroprawnik.pl, gdzie znajdziesz szczegółowe informacje na temat […]
Więcej
Działalność Rolnicza, Zbycie nieruchomości rolnej, Podział geodezyjny, Sąd Najwyższy, Uchwała, Ustawa, Kształtowanie ustroju rolnego, Reglamentacja, Powierzchnia działki, Wyłączenie przedmiotowe, Nabycie nieruchomości, Obrót nieruchomościami, Rolnik indywidualny, Prowadzenie gospodarstwa rolnego, Orzeczenie, Od-regulowanie, Autorzy, Specjalista, Regulacje prawne, Prowadzenie działalności gospodarczej, Spółki handlowe

Zbycie nieruchomości rolnej po podziale geodezyjnym

Zbycie nieruchomości rolnej po podziale geodezyjnym Właśnie pojawiła się istotna zmiana w przepisach dotyczących zbycia nieruchomości rolnych po podziale geodezyjnym. Najnowsza uchwała Sądu Najwyższego radykalnie zmienia reguły obrotu działkami rolnymi o powierzchni poniżej 0,3 hektara! Dzięki tej decyzji działka rolna może być sprzedana bez konieczności oczekiwania pięciu lat od jej nabycia. To znaczące ułatwienie dla […]
Więcej
Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%, rolnicy, strategia „od pola do stołu”, Europejski Zielony Ład, zrównoważone stosowanie pestycydów, cele do 2030, pestycydy chemiczne, niebezpieczne pestycydy, ryzyko, Unijny plan, uprawy, bezpieczeństwo żywnościowe, obszary nierolnicze, alternatywne modele rolnictwa, ekologiczne zasady, sektor rolnictwa, ilość zużytych substancji czynnych, kraje UE, redukcja kosztów, doradztwo strategiczne, grupy online, oszczędności dla rolników, francuskie rolnictwo, polscy rolnicy, konkurencyjna żywność, utrata pozycji na rynku, uprawy sadownicze, ekologiczność

Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%: wyzwania dla rolników

Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%: wyzwania dla rolników Szanowni Państwo, Mamy dla Państwa ważne ostrzeżenie dotyczące przyszłości naszego rolnictwa! Artykuł „Zmniejszenie zużycia pestycydów o 50%: wyzwania dla rolników” na agroprawnik.pl rzuca światło na dramatyczne wyzwania, jakie stoją przed naszymi rolnikami. Komisja Europejska postanowiła zrewolucjonizować stosowanie pestycydów, zakładając redukcję o 50% do 2030 roku! 🚫 To […]
Więcej
miód, etykieta, nowelizacja, rozporządzenie, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, znakowanie, środki spożywcze, pszczelarze, bartnicy, nazwy państw, Unia Europejska, jakość, lokalność, oznaczenia, europejscy pszczelarze, konsumentowie, okres przejściowy, dotychczasowe przepisy, Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, państwa w Unii Europejskiej, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Malta, Portugalia, Węgry, Włochy, podstawa prawna, 13 października 2023 roku, zmiany, Dziennik Ustaw, pozycja 2233

agroprawnik.pl: Skąd pochodzi miód? Na etykietach pojawią się informacje dla klienta

agroprawnik.pl: Skąd pochodzi miód? Na etykietach pojawią się informacje dla klienta Szanowni Państwo, Zapraszamy do zgłębienia szczegółów artykułu na agroprawnik.pl, który omawia kluczowe zmiany w znakowaniu miodu. Nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obowiązująca od 18 kwietnia 2024 roku, wprowadza precyzyjne oznaczenia kraju pochodzenia miodów na etykietach. Artykuł analizuje motywy nowelizacji, w tym wnioski […]
Więcej
Ministerstwo rolnictwa, żywność, owady, oznakowanie żywności, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przepisy, projekt rozporządzenia, znak graficzny, identyfikacja konsumentów, półki sklepowe, rodzina pasikonikowatych, kategoria żywności, "Zawiera owady jadalne", Rządowe Centrum Legislacji, Analiza Skutków Regulacji, ryzyko wprowadzenia w błąd, zakupy, wejście w życie, producenci żywności, opakowania, etykiety, transparentność oznaczeń, rynek spożywczy

Ministerstwo rolnictwa: Żywność zawierająca owady będzie specjalnie oznakowana

Ministerstwo rolnictwa: Żywność zawierająca owady będzie specjalnie oznakowana Prezentujemy Państwu najnowszy artykuł, który poświęcony jest istotnym zmianom w przepisach rolnych na rok 2024. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowuje się do wprowadzenia regulacji dotyczących oznakowania żywności zawierającej jadalne owady, stanowiąc istotny krok w kształtowaniu standardów bezpieczeństwa i transparentności na rynku spożywczym. Publikacja skupia się na […]
Więcej
okalna półka, ustawy rządowe, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, bezpieczeństwo żywności, rolnicy, łańcuch dostaw żywności, polskie produkty, kampanie informacyjne, Jacek Zarzecki, patriotyzm zakupowy, świadomość konsumencka, flaga Rzeczpospolitej Polskiej, skrócenie drogi transportu, żywność lokalna, producenci krajowi, opłacalność rolnictwa, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Twitter, projekty ustaw, konsument, kampanie edukacyjne

agroprawnik.pl: Rząd przyjmuje ustawę „Lokalna półka”. Więcej polskich produktów w sklepach

agroprawnik.pl: Rząd przyjmuje ustawę „Lokalna półka”. Więcej polskich produktów w sklepach Szanowni Państwo, Mamy przyjemność poinformować Was o najnowszym artykule opublikowanym na naszym blogu dla branży spożywczej i rolnej, agroprawnik.pl, poświęconym inicjatywie rządu dotyczącej ustawy „Lokalna półka”. Decyzja została podjęta podczas posiedzenia Rady Ministrów w dniu 1 grudnia br., a projekt przedstawiony przez Ministra Rolnictwa […]
Więcej