Prawo karne na biznesprawnik.pl: Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela

Szanowni Państwo,

na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl został opublikowany najnowszy artykuł pt.: „Udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela w kontekście prawa karnego” pragniemy bliżej przyjrzeć się kluczowemu przepisowi kodeksu karnego, który stanowi podstawę dla działań mających na celu utrudnienie wierzycielom odzyskania swoich należności lub ograniczenie ich pełnego zaspokojenia.

Autor artykułu, apl. radc. Aleksandra Kubiak, specjalizuje się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem świadczenia pomocy prawnej w zakresie egzekucji należności.

Artykuł omawia definicję udaremnienia lub uszczuplenia zaspokojenia wierzyciela zgodnie z art. 300 kodeksu karnego. Zgodnie z tym przepisem, osoba, która w razie grożącej jej niewypłacalności lub upadłości działa w celu uniemożliwienia lub ograniczenia zaspokojenia wierzyciela poprzez różne działania na swoim majątku, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Publikacja szczegółowo rozwija elementy przestępstwa, takie jak cel osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnienie lub uszczuplenie zaspokojenia wierzyciela oraz umyślność.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z pełnym artykułem na naszym blogu biznesprawnik.pl. Jest dostępny pod tym linkiem: https://biznesprawnik.pl/2023/06/12/udaremnienie-lub-uszczuplenie-zaspokojenia-wierzyciela-w-kontekscie-prawa-karnego/.

Dziękujemy za zainteresowanie naszym artykułem i zachęcamy do korzystania z usług naszej Kancelarii.

Prawo karne, biznesprawnik.pl, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela, udaremnienie zaspokojenia wierzyciela