Ważne zmiany w procedurze cywilnej

Z przyjemnością informujemy, że na naszym blogu prawnym biznesprawnik.pl pojawił się nowy artykuł, w którym omawiamy istotne zmiany wprowadzone przez nowelizację procedury cywilnej pt.: „Ważne zmiany w procedurze cywilnej”. Warto zapoznać się z nimi, ponieważ będą one miały znaczący wpływ na sądownictwo cywilne w najbliższej przyszłości.

Głównym tematem artykułu jest wprowadzenie poprawki do kryteriów właściwości rzeczowej sądów powszechnych, a dokładniej kryterium kwotowego. Zostało ono podniesione z 75.000 zł do 100.000 zł, co przyczyni się do równomiernego obciążenia sądów różnych szczebli i przyspieszenia rozstrzygania spraw.

Nowelizacja wprowadza również nowy rodzaj pełnomocnika, tzw. pełnomocnika do doręczeń, który będzie miał wyłącznie upoważnienie do odbioru pism sądowych. Ponadto, profesjonalni pełnomocnicy będą mieli więcej obowiązków, w tym wyraźne wyodrębnienie oświadczeń, twierdzeń oraz wniosków w pismach procesowych.

Artykuł członka naszego Zespołu, Damiana Nowickiego omawia również poprawkę do doręczenia komorniczego, która wzbudziła kontrowersje już w momencie jej pojawienia się w 2019 roku. Nowa regulacja pozwoli na skuteczniejsze i bardziej efektywne działanie w tym zakresie.

Zapraszamy do lektury pełnego artykułu na naszej stronie bloga prawnego. Więcej: https://biznesprawnik.pl/2023/04/17/wazne-zmiany-w-procedurze-cywilnej/.

Ważne zmiany w procedurze cywilnej, kryterium kwotowe, właściwość rzeczowa, sądy powszechne, pełnomocnik do doręczeń, pisma sądowe, pełnomocnicy, pisma procesowe, oświadczenia, twierdzenia, wnioski, poprawka do doręczenia komorniczego, skuteczność, efektywność, kontrowersje, regulacja, działanie, blog prawniczy